Banner stratenplan

Verdeel taken en verantwoordelijkheden bij binnenstedelijke gebiedstransformaties

Interview met Sander van Schijndel, Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht

In een aantal korte filmpjes kijken we met verschillende partijen naar de opgaven, ambities, goede voorbeelden en ervaringen met binnenstedelijke gebiedstransformaties. In dit derde interview spreken we met Sander van Schijndel van de Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU). De OMU is een zelfstandige uitvoeringsorganisatie, opgericht door de provincie Utrecht, om transformaties aan te jagen en hiermee veroudering en leegstand in de provincie tegen te gaan. De OMU voert het publiek beleid uit, maar heeft een grotere vrijheid van handelen dan de provincie. Met een revolverend investeringsfonds van 15 miljoen euro investeert de OMU in het herstructureren van verouderde bedrijventerreinen en het transformeren van leegstaande kantoren.

Als Investment Manager bij de OMU is Sander van Schijndel nauw betrokken bij diverse binnenstedelijke transformatieprojecten. In een interview deelt hij de belangrijkste lessen en tips voor partijen die aan de slag gaan met gebiedstransformaties.

“Richt je bij binnenstedelijke gebiedstransformaties niet alleen op de wat-vraag, maar vooral ook op de hoe-vraag. Hoe gaan we het organiseren, hoe werken we samen, wie doet wat en wie betaalt wat?” Bekijk het hele interview in dit filmpje: