Banner stratenplan
Alex schroder adaptief programmeren internal thumb small 1556546277

Praktijkvoorbeeld: Plotontwikkeling in Nieuwegein

Bij plotontwikkeling is de initiatiefnemer zelf aan zet. Dat kan de gemeente, (een deel van de) eigenaren, ontwikkelaar of een combinatie hiervan zijn. De initiatiefnemer onderzoekt zelf de mogelijkheden voor transformatie van zijn eigen kavel en dient zijn transformatieplan voor dit kavel in bij de gemeente. Zo komt de transformatie van kavel tot kavel van de grond. De gemeente neemt hierbij geen actieve sturende rol in. Lees meer

5 internal thumb small 1553098822

Knelpunten met kansen bij stedelijke transformatie

Bij de transformatie van stedelijke gebieden is het heel makkelijk om jezelf klem te denken. Ontwikkeling stokt of vertraagt wanneer je opgaven stapelt tot onhandelbare kluwen of je focust op problemen als versnipperd eigendom, de energietransitie en beperkte ruimte. Omdenken is dan het toverwoord. Want wie kritisch kijkt naar de knelpunten, moet ook de kansen zien. Een voorzet van hoe je gaat van ‘ja-maar’ naar ‘ja-en’. Lees meer

Eindhoven stationsgebied internal thumb small 1560932569

Stationsgebied Eindhoven als aantrekkelijk en duurzaam visitekaartje

Als Brainport wil Eindhoven een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat zijn. De stad wil groeien en wil mensen aantrekken. Een leefbaar stationsgebied zou hiervoor het visitekaartje moeten zijn waar bewoners en bezoekers zich welkom en thuis voelen. Maar als je het station aan de zuidkant verlaat zie je vooral veel fietsen en een onaantrekkelijke publieke ruimte. Amvest kreeg, na het winnen van een uitgeschreven tender, daarom opdracht van de gemeente Eindhoven om het gebied te transformeren tot een plek waar iedereen zich welkom voelt. Lees meer

Kamerlingh omnesgebouw steenschuur leiden internal thumb small 1560780107

Slim ruimtegebruik in Zuid-Holland

In Zuid-Holland ligt enorme druk op de ruimte door de hoeveelheid ruimteclaims en grote woningbehoefte. Tegelijkertijd is er ook nog leegstand in bijvoorbeeld winkelpanden, kantoorgebouwen en op bedrijventerreinen. De komende tien jaar moeten er 100.000 woningen bij in de provincie. Die woningen wil de provincie samen met haar partners zoveel mogelijk binnen het bestaand stedelijke gebied realiseren. Dat gebeurt onder andere in het actieprogramma Slim Ruimtegebruik. Lees meer

Figuur 1 de lochal wordt de nieuwe huiskamer van tilburg internal thumb small 1560245092

Op verzoek industrieel erfgoed hergebruiken in Tilburg

Ooit was het een verborgen gedeelte van Tilburg, afgesloten met een hek. Nu is de oude werkplaats van de NS, waar eens locomotieven en motoren werden ontwikkeld en getest, de plek waar een toonaangevend transformatieproject plaatsvindt. Anouk Thijssen van de gemeente Tilburg vertelt over de succesvolle herontwikkeling van dit deel van het stadscentrum met behoud van bestaande monumentale gebouwen. Lees meer

Bouwput rotterdam internal thumb small 1559657227

Hoe aanspraak maken op € 76 miljoen?

Minister Ollongren (BZK) wil met de Transformatiefaciliteit woningbouw versnellen op leegstaande en onderbenutte bedrijfslocaties. Daarvoor stelt zij 38 miljoen euro beschikbaar en de BNG Bank reserveert hetzelfde bedrag voor leningen aan private ontwikkelaars. Voor wie is deze Transformatiefaciliteit interessant? En hoe werkt het? Het programma Stedelijke Transformatie organiseerde werksessies rondom deze financiële regeling. Een overzicht van de uitkomsten. Lees meer

Handtekeningbeelddvds binnenstad 336x280 internal thumb small 1558957137

Dag van de Stad zoekt voorbeelden en dilemma’s rond stedelijke vernieuwing

Op 28 oktober vindt de derde Dag van de Stad plaats. Op deze dag staan maatschappelijke uitdagingen centraal die vooral in de stad tot uitdrukking komen, rondom thema’s als mobiliteit, duurzaamheid, wonen en bouwen, en inclusiviteit. De organisatie is druk bezig met het samenstellen van een gevarieerd programma. Maar omdat de Dag van de Stad voor én van alle stedelijke professionals is, bieden we u graag de ruimte om het programma mede vorm te geven. Lees meer

Sessie deelmobiliteit internal thumb small 1558357449

Autodelen: van list tot leefstijl

Deelmobiliteit is een veelgehoord antwoord op de stedelijke verdichtingsopgave. Autodelen vermindert de parkeerdruk en maakt binnenstedelijke woningbouw beter betaalbaar. Toch is autodelen meer dan een planologische list, en vooral een uiting van bewuster reisgedrag. Een stap in de richting van een duurzame leefomgeving, aldus ontwikkelaar BPD en de gemeente Rotterdam. Lees meer

Thumb erik feenstra internal thumb small 1557845106

Spoorzone ’s-Hertogenbosch 2.0; uitdagingen en dilemma’s

Interview met Erik Feenstra, gemeente ’s-Hertogenbosch

Met de transformatie van het spoorgebied wil de gemeente ’s-Hertogenbosch nieuw elan toevoegen aan de historische binnenstad. Het gebied is een mix van ontwikkelde locaties en locaties met ontwikkelpotentie. Er komen diverse opgaven samen en dit maakt de transformatie complex. Erik Feenstra, senior strateeg bij de gemeente ’s-Hertogenbosch, vertelt over de dilemma’s en kansen. Lees meer

St internal thumb small 1557761629

CPB: Meer bouwlocaties maken woningbouw beter betaalbaar (als de provincie op afstand blijft)

Om de betaalbaarheid van wonen te verbeteren, moet het aantal bouwlocaties worden uitgebreid. Dat is één van de belangrijkste conclusies van het Centraal Planbureau (CPB) na onderzoek naar het bouwproces van nieuwe woningen. “Ook hebben provincies vaak een remmend effect op de woningbouw”, zegt CPB-onderzoeker Thomas Michielsen. “Daarom kunnen zij zich beter beperken tot hun faciliterende rol.” Lees meer

5 internal thumb small 1553098822

Toekomstbestendige en slimme mobiliteit in gebiedsontwikkeling

“Om onze steden bereikbaar en vooral leefbaar te houden, zijn slimmere mobiliteitsoplossingen hard nodig”, stelt Mark Verbeet, thematrekker gebiedsontwikkeling van het programma Smart Mobility voor de metropoolregio Amsterdam. Volgens hem is de one size fits all benadering voor mobiliteit in gebiedsontwikkeling passé. Maar hoe kun je dan slim, en op maat, gebruikmaken van nieuwe technologie voor mobiliteitsvraagstukken bij gebiedsontwikkeling? Lees meer

Img 0592 internal thumb small 1557307009

Stroperigheid vertraagt versnelling woningbouwproductie

Veel gemeenten roepen dat zij de woningbouwproductie willen versnellen, maar financieel en politiek opportunisme zorgen voor te wilde plannen die in de realiteit onhaalbaar blijken. Daar blijkt de bereidheid om versnelling voorrang te geven boven andere doelstellingen bovendien laag. Dat concluderen onderzoekers van het VerDuS SURF Pop Up-onderzoek ‘Grond voor Wonen’. Lees meer

Thumbnail roger kersten internal thumb small 1556705217

Handvatten voor samenwerken in de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling

Interview met Maarten de Wolff van de gemeente Nijmegen en Roger Kersten van Akro Consult

De roep om versnelling van de woningproductie leidt tot een behoefte aan heldere instrumenten en processen om die snelheid te faciliteren. Om hieraan gehoor te geven, vindt een actualisatie van de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling plaats. Hierover spraken we Maarten de Wolff van de gemeente Nijmegen en Roger Kersten van Akro Consult. Lees meer

Nijmegen internal thumb small 1556552951

‘Oliemannetjes’ helpen bij vastgelopen gebiedsontwikkeling

De omvangrijke woningbouwvraagstukken en complexe integrale gebiedsontwikkelingen vragen nogal wat organiserend vermogen van gemeenten. Hoe houd je rekening met de behoeften van inwoners én de belangen van de diverse partijen? Hoe kun je met dezelfde capaciteit versnellen om te voldoen aan de grote woningvraag? Het Expertteam Woningbouw van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) schiet gemeenten te hulp met maatwerkoplossingen voor concrete woningbouwvraagstukken. Lees meer

Werk bouwvakker internal thumb small 1556031042

Circulariteit in de bouwindustrie

De bouwsector is verantwoordelijk voor circa 40 procent van het afval in Nederland en grootverbruiker van grondstoffen die nodig zijn voor bouwmaterialen. Daarnaast is 35 procent van de CO2-uitstoot te danken aan de gebouwde omgeving. Daarmee heeft de bouw een niet te onderschatten ecologische footprint. En dat vraagt om een grondige evaluatie van wat er precies gebeurt met het gebruik van materialen en het afval. Lucinda Kootstra en Willemijn van der Werf van TNO kijken wat nodig is voor meer circulariteit in de bouw. Lees meer

Thumb ellen peeters internal thumb small 1555496623

Gezond stedelijk leven voor iedereen

Interview met Ellen Peeters, gemeente Utrecht

De gemeente Utrecht verwacht de komende jaren een bevolkingsgroei van ruim vijftigduizend bewoners. Maar hoe kun je rekening houden met die groei door én te verdichten om aan de huidige woonvraag te voldoen én de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren én te werken aan een gezond stedelijk leven voor iedereen? Daarover vertelde Ellen Peeters, adviseur gezonde leefomgeving van de gemeente Utrecht, op het jaarcongres Stedelijke Transformatie. Lees meer

Warmtenet onderaanzicht internal thumb small 1554903145

Transitie en transformatie in Zaanstad: mitsen, maren én momentum pakken!

De binnenstedelijke woningbouwopgave en de transitie naar energieneutraal gaan in de transformatielocaties in Zaanstad-Midden en Zaandam-Oost hand in hand. Waar opgaves samenkomen en wrijven, ontstaat warmte. Of in het geval van Zaanstad: een open warmtenet, in eerste instantie gevoed door een nieuwe biomassacentrale. Marie-Louise Sanders (gemeente Zaanstad) en Leonie Schaart (ontwikkelaar Firan) vertellen hoe Zaanstad complexiteit, onzekerheid én momentum benut. Lees meer

Thumbnail jop fackeldey internal thumb small 1555335391

Wees niet bang voor complexe opgaven

Interview met Jop Fackeldey, voorzitter programma Stedelijke Transformatie

Voor hoe we de enorme woningbouwopgave gaan realiseren is niet één oplossing. Dat blijkt ook wel uit het debat op het jaarcongres Stedelijke Transformatie. Daarover spraken we Jop Fackeldey. Lees meer

1200px leiden  netherlands   panoramio  25  internal thumb small 1554816153

Verdichten van Leiden tot Dordt

Tot 2040 zijn tussen Leiden en Dordt 240.000 extra woningen gepland. De acht betrokken gemeenten, provincie Zuid-Holland en de metropoolregio Rotterdam Den Haag zijn het met elkaar eens dat maar liefst 80 procent van die opgave binnenstedelijk gebouwd moet worden, waarvan 170.000 langs het spoor. Zij werken sinds 2017 samen in de Zuid-Hollandse Verstedelijkingsalliantie. Mariëlle Overboom, strategisch adviseur RO bij de gemeente Dordrecht, vertelt over deze monsteropgave. Lees meer

Utrecht fiets internal thumb small 1549558867

De woningmarkt in provincie Utrecht: een wicked problem

Simpelweg huizen uit de grond stampen om het woningtekort op te lossen, dat is natuurlijk geen duurzame oplossing. Maar ze moeten er wel komen, en snel. Daarbij moet rekening worden gehouden met tal van opgaven, waaronder de energietransitie, mobiliteit en economie. Dit vraagt om samenwerking van veel stakeholders, innovatie en maatwerk. De provincie Utrecht besloot om dit wicked problem bij de horens te vatten en samen met gemeenten, marktpartijen en woningcorporaties naar een oplossing te zoeken, vertelt Menno Smit, projectleider binnenstedelijke ontwikkeling van de provincie Utrecht. Lees meer