Banner stratenplan
Dsc 0016 internal thumb small 1538579260

Podcast31 – #2 Dealen met dilemma’s bij stedelijke transformatie

In Podcast31 koppelen we beleid, praktijk én wetenschap. In elke aflevering bespreken we actuele vraagstukken en slimme aanpakken waarmee bestuurders, beleidsmakers en uitvoerders direct aan de slag kunnen. In deze tweede aflevering van Podcast31 praten we over veelvoorkomende dilemma’s bij stedelijke transformatie en mogelijke oplossingen. Lees meer

Binckhorst internal thumb small 1580393842

Sturing bij gebiedstransformaties: door enkele spelers, of door een dynamisch open netwerk?

Het is een terugkerende vraag tijdens gebiedstransformaties: ga je voor planvorming en -ontwikkeling met een beperkt aantal spelers, of kies je voor een groot netwerk van formele en informele partijen? Gebiedsontwikkelaars willen graag samenwerken met slechts enkele belangrijke partijen, mede om een groot overlegcircus te voorkomen. Maar ook de omgeving speelt een rol, zowel formele als informele spelers. Zij zijn niet alleen bewoners, ondernemers en gebruikers, maar ook coproducent van gebiedstransformatie. Hoe ga je om met deze tegengestelde behoeften? Lees meer

Game internal thumb small 1571132343

Serious game Transform genomineerd voor Gamification Award

De serious game Transform is genomineerd voor de internationale Gamification Awards in de categorie Education & Learning. In het bordspel leren spelers vanuit verschillende rollen onderhandelen, samen tot heldere afspraken en tot een goede samenwerking te komen bij binnenstedelijke gebiedstransformaties. Lees meer

Geurt van randeraat internal thumb small 1579772383

"Binnenstedelijke transformaties brengen dynamiek in de stad"

Interview met gebiedsontwikkelaar Geurt van Randeraat van Site

Wonen, wonen en nog eens wonen. Een van de belangrijkste opgaven in Nederland gezien het nijpend tekort aan betaalbare woningen. Maar wat betekent deze focus op wonen voor de dynamiek in de stad van nu, en die van over twintig jaar? Gebiedsontwikkelaar Geurt van Randeraat van Site pleit voor een bredere verkenning van opgaven aan de voorkant van transformaties. En voor een betere samenwerking tussen publiek en privaat. Lees meer

Essay internal thumb small 1579520078

De start van binnenstedelijke gebiedsontwikkeling: vergaande overheidsbemoeienis of laissez faire?

Binnenstedelijke gebiedsontwikkeling begint nooit blanco. Er zitten immers al gebruikers, bewoners en eigenaren die vaak hun eigen plannen hebben. Ze willen op die plek blijven, vertrekken, verkopen of zelf ontwikkelen. Dat maakt integraal ontwikkelen lastig. Waar kies je dan voor en tegen welke prijs? Met vergaande overheidsbemoeienis (voorinvesteringen en actief grondbeleid) herontwikkelen? Of werkt een laissez-faire-houding (de markt en maatschappelijk initiatief lossen het op) hier beter? Lees meer

Dsc00586 internal thumb small 1550665963

"Binnenstedelijke transformaties zijn altijd maatwerk"

Interview met Jop Fackeldey, voorzitter programma Stedelijke Transformatie

Wat is nodig om toekomstbestendige woongebieden te realiseren die energieneutraal én goed bereikbaar zijn? En dan graag ook een beetje snel. Over deze opgave buigt het programma Stedelijke Transformatie zich onder leiding van voorzitter Jop Fackeldey. Overheidspartijen, marktpartijen en kennisinstellingen zoeken naar handvatten die helpen om transformaties daadwerkelijk van de grond te krijgen. Inzichten die het programma deelt met vakgenoten tijdens het jaarcongres Stedelijke Transformatie op 13 februari. Lees meer

Dsc 6845 internal thumb small 1576513562

De woningbouwimpuls: hoe zet je 1 miljard euro effectief in?

Het kabinet investeert de komende jaren 1 miljard euro in de woningbouw. Deze woningbouwimpuls moet bijdragen aan betaalbare woningbouw en het oplossen van knelpunten. Maar hoe kunnen we hiermee een daadwerkelijke impuls aan de binnenstedelijke gebiedstransformaties geven? Tijdens een denksessie op 31 oktober werd hierover flink gediscussieerd. Lees meer

20190920 154409 internal thumb small 1576507214

Stedelijke transformatie met een knipoog naar het verleden

Terugblik projectbezoek Zwolle

De binnenstad en de spoorzone in Zwolle zijn volop in ontwikkeling. De gemeente stelde een strategische agenda op, om doelen en ambities voor beide gebieden vast te leggen. Deze visie is uitgewerkt naar een heldere koers, waarin het bijvoorbeeld gaat over het autoluw maken van de binnenstad, veiligheid, toegankelijkheid en leefbaarheid. Lees meer

Rob van muilekom gedeputeerde provincie utrecht foto  rebke klokke pers internal thumb small 1576066189

"We hebben elkaar keihard nodig"

Interview met Rob van Muilekom, gedeputeerde provincie Utrecht

Binnenstedelijk transformeren heeft zijn eigen uitdagingen én kansen. Dat geldt ook voor de provincie Utrecht met een forse woningbouwopgave van 10.000 woningen per jaar. Gedeputeerde Rob van Muilekom en gastheer van het derde jaarcongres Stedelijke Transformatie, ziet mogelijkheden door te zoeken naar synergie met wat al aanwezig is. In binnensteden en stedelijke gebieden nabij OV-knooppunten. Lees meer

Bouwput rotterdam internal thumb small 1559657227

Onrendabele toppen omdraaien bij stedelijk investeren

Hoe ga je om met onrendabele toppen? Aan welke knoppen kun je draaien om een tekort kleiner te maken? En hoe kun je als gemeente structurelere investeringsruimte creëren? Op deze én meer vragen gingen Damo Holt (Rebel) en Frits Dinkla (Rho Adviseurs) in tijdens de themasessie stedelijk investeren. Daarin kwamen ook de twee nieuwe systemen voor kostenverhaal aan bod. Lees meer

Deventer internal thumb small 1571234483

Praktijkvoorbeeld: Developing Apart Together in Tilburg

Lange tijd verbleef het gebied rondom de Tilburgse Piushaven uit 1923 in een diepe slaap. Er werd wel gerept over recreatieve ontwikkelingen, maar begin deze eeuw werd pas echt werk gemaakt van de ‘pauselijke’ haven. Inmiddels zijn 1.500 nieuwe woningen in een fijne woonhaven gecreëerd, grotendeels met de strategie Developing Apart Together. Edwin van den Heuvel, strateeg Vastgoedbedrijf gemeente Tilburg, vertelt het hoe en waarom. Lees meer

Game internal thumb small 1571132343

Spelen met transformatieopgaven

Tijdens de jaarlijkse programmabijeenkomst werd voor het eerst de serious game Transform gespeeld. Bij dit spel leer je vanuit verschillende rollen onderhandelen, samen tot heldere afspraken en tot een goede samenwerking te komen. Hoe bevalt dat? En welke inzichten levert dat op? Lees meer

Img 0880 internal thumb small 1553604759

Spelregelkaarten bij stedelijke transformatie: hoe maak je het gebied de winnaar?

Een stedelijk gebied met versnipperd grondeigendom transformeren? Dan kan een spelregelkaart uitkomst bieden. Hiermee schep je heldere en overzichtelijke kaders voor de betrokken partijen in het ‘ontwikkelspel’. Gemeenten en experts vertelden tijdens een themasessie over instrumenten voor afspraken bij stedelijke transformatie hoe je zo’n spelregelkaart opstelt. Lees meer

Reiswijzer 2019b internal thumb small 1571836481

Nieuwe versie Reiswijzer Gebiedsontwikkeling beschikbaar

De Reiswijzer Gebiedsontwikkeling – hét handboek voor publiek-private samenwerking bij gebiedsontwikkeling – is aangepast. In de nieuwe Reiswijzer wordt rekening gehouden met de huidige uitdagingen, zoals betaalbare woningbouw versnellen, de energietransitie, complexe binnenstedelijke transformaties en behoud van erfgoed. Lees meer

Havenkwartier internal thumb small 1574762559

Praktijkvoorbeeld: Organische ontwikkeling in Deventer

Het Havenkwartier is een oud industrieterrein aan de IJssel, op loopafstand van de binnenstad van Deventer. Het combineert industrieel erfgoed, ruim 90 (creatieve) ondernemers, kunst en cultuur, diverse horecagelegenheden en 100 woningen en 140 studenteneenheden met een nog werkzame binnenhaven. Het ontwikkelingsplan Ruimte voor ideeën onderstreept met “karakter bouw je niet in één dag, karakter moet groeien” de strategie van organische ontwikkeling. Marco Odding, programmamanager Gebiedsontwikkeling en Herstructurering bij de gemeente Deventer, vertelt het hoe en waarom. Lees meer

Delft internal thumb small 1571231208

Van milieucategorieën naar milieuruimte

Milieuzonering nieuwe stijl bij stedelijke transformatie

De milieuzonering op basis van het type bedrijf sluit vaak niet aan op de werkelijke activiteiten. Bovendien staan dan het ruimtelijke en het milieuspoor vaak ver uit elkaar. De Milieuzonering nieuwe stijl van VNG biedt meer maatwerk omdat het uitgaat van de gebruiksruimte per bedrijf. Tijdens de themasessie Kansen in milieuzonering op 24 september keken we naar de nieuwe methode en de werking daarvan bij de transformatie van een bedrijventerrein in Soesterberg-Noord. Lees meer

Game 2 internal thumb small 1571131687

Samen zoeken naar oplossingen voorbij het geld

Terugblik programmadag Stedelijke Transformatie

Hoe moet je onderhandelen bij binnenstedelijke gebiedsontwikkeling met respect voor de ander? Hoe zorg je voor een goede samenwerking? En hoe houd je die vervolgens in stand? Tijdens de programmadag Stedelijke Transformatie zochten de aanwezigen samen naar oplossingen voorbij het geld. Lees meer

Desir e uitzetter bpd j0t1237 internal thumb small 1548840312

"Als ontwikkelaar heb je niet alleen het antwoord"

NEPROM-voorzitter Desirée Uitzetter pleit voor meer samenwerking in woningopgave

Alleen door samenwerken en samenbrengen van publieke en private belangen kunnen we duurzame projecten en gebieden tot ontwikkeling brengen. Met oog op de huidige woningbouwopgave is het pleidooi voor meer samenwerking van Desirée Uitzetter, NEPROM-voorzitter en directeur Gebiedsontwikkeling bij Bouwfonds Property Development, actueler dan ooit. Lees meer

Alex schroder adaptief programmeren internal thumb small 1556546277

Van plotontwikkeling naar organische ontwikkeling

Wat kun je doen als je een gebied wil transformeren, maar te maken hebt met meerdere eigenaren? In Nieuwegein zette de gemeente in de wijk Merwestein in op plotontwikkeling en in de wijk Rijnhuizen op organische ontwikkeling. Projectmanager Ron van Schaik vertelt over de afwegingen voor de beide strategieën. Lees meer

 mg 8170zw internal thumb small 1568196803

Woningcorporaties in het ontwikkelproces

Woningcorporaties hebben sinds de crisis en nieuwe Woningwet een andere rol bij woningbouwontwikkelingen. Hoe werkt die rol in de vier fasen van ontwikkeling? Tijdens de themasessie over de rol van woningcorporaties bij transformatie is gekeken hoe woningcorporaties concreet kunnen bijdragen aan leefbare buurten. En aan sociale woningen die voldoen aan de behoeften van bewoners. Lees meer