Banner stratenplan
Knipsel internal thumb small 1526380477

Fondsen als smeerolie bij binnenstedelijke transformaties?

Steeds vaker valt de term revolverend fonds als middel om de voorinvesteringen bij binnenstedelijke transformatie (deels) te financieren. Tijdens een themasessie verkenden de aanwezigen de mogelijke toegevoegde waarde van fondsen voor binnenstedelijke transformatie.  Wat is het precies, hoe werkt het en wanneer kan het? Lees meer

Schieoevers 1517837362 internal thumb small 1524754190

Hoe te handelen bij meerdere grondbezitters?

Bij binnenstedelijke gebiedstransformaties krijg je algauw te maken met meerdere grondbezitters. Dat kunnen er zelfs best veel zijn, en dat maakt een gebiedstransformatie dan ook best lastig. Hoe kom je toch tot actie en maak je echt werk van binnenstedelijke gebiedstransformatie? In de themasessie Versnipperd eigendom op maandag 28 mei kijken we samen, en aan de hand van concrete casussen, hoe te handelen bij meerdere grondbezitters. Lees meer

Hans thoolen screenshot internal thumb small 1526312156

“Transformatieopgave Breda van belang voor de Nederlandse economie”

Interview met Hans Thoolen, projectmanager gemeente Breda

In een aantal korte filmpjes kijken we met verschillende partijen naar de opgaven, ambities, goede voorbeelden en ervaringen met binnenstedelijke gebiedstransformaties. In dit vierde interview vertelt Hans Thoolen, projectmanager bij de gemeente Breda, over de enorme transformatieopgave in de binnenstad. Lees meer

Stedelijke transformatie themasessie 2504 internal thumb small 1525091358

Parkeerbehoefte en langjarige gebiedstransformaties

Parkeren is bij binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen een heikel punt. Het dilemma zit voor een groot deel in de onzekerheden: over veranderingen van mobiliteit in de nabije toekomst en over een programma dat tijdens een gebiedstransformatie kan wijzigen. Tijdens de eerste themasessie binnen het programma Stedelijke Transformatie verkenden de aanwezigen de mogelijkheden aan de hand van drie casussen. Lees meer

Sander van schijndel internal thumb small 1525095458

Verdeel taken en verantwoordelijkheden bij binnenstedelijke gebiedstransformaties

Interview met Sander van Schijndel, Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht

In een aantal korte filmpjes kijken we met verschillende partijen naar de opgaven, ambities, goede voorbeelden en ervaringen met binnenstedelijke gebiedstransformaties. In dit derde interview deelt Sander van Schijndel van de Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht de belangrijkste lessen en tips voor partijen die aan de slag gaan met gebiedstransformaties. Lees meer

Utrecht fiets internal thumb small 1523974544

Eén nieuw expertteam Woningbouw

Het nieuwe Expertteam Woningbouw kan helpen om ondersteuning te geven bij woningbouwplannen die om wat voor reden ook stagneren. Dit expertteam is een samenvoeging van bestaande expertteams, waardoor de expertise nog beter ingezet kan worden. Nieuw is dat niet alleen gemeenten, maar ook marktpartijen en corporaties het expertteam kunnen inzetten. Lees meer

Friso de zeeuw internal thumb small 1523969524

Collegereeks Binnenstedelijke Gebiedstransformatie

Hoe kom je tot een succesvolle binnenstedelijke gebiedstransformatie? In drie korte minicolleges legt Friso de Zeeuw, emeritus hoogleraar gebiedsontwikkeling TU Delft, het hele proces uit. In tien minuten per college vertelt hij over de belangrijkste aspecten bij de transformatie van kanaalzones, spoorzones en bedrijventerreinen. Lees meer

Img 0878 internal thumb small 1524128528

Themasessie: Aanbesteden op partner. Hoe werkt dat?

De transformatie van binnenstedelijke gebieden is een langdurig en ingewikkeld proces. Daarbij lijkt een goed plan essentieel, maar het is nog belangrijker om de juiste partner aan je zijde te hebben. Tenderen doe je daarom beter op de juiste private partner voor de langere termijn en niet op een plan dat nu op papier goed klinkt. In de themasessie Tenderen en partnerkeuze op maandag 14 mei verkennen we hoe het zoeken en selecteren van een partner bij gebiedsontwikkelingen werkt. Lees meer

Screenshot internal thumb small 1523964977

Nieuwe instrumenten voor Nederlandse gebiedstransformatie

Interview Erwin Heurkens en Tom Daamen, TU Delft

In een aantal korte filmpjes kijken we met verschillende partijen naar de opgaven, ambities, goede voorbeelden en ervaringen met binnenstedelijke gebiedstransformaties. In dit interview spreken we met Erwin Heurkens en Tom Daamen, die cases in Engeland en Amerika onderzochten en bekeken welke instrumenten, samenwerkingsvormen en handelingsperspectieven mogelijk zijn bij gebiedstransformaties. Lees meer

Parkeren uv utrecht auto internal thumb small 1523456332

Themasessie: Parkeerproblemen aanpakken

Parkeerplaatsen hebben een grote impact op de haalbaarheid van binnenstedelijke transformaties. Bij maar liefst vijf van de acht projecten bemoeilijkt het parkeervraagstuk de fysieke en financiële mogelijkheden van het plan. Bovendien heeft het creëren van voldoende parkeerruimte ook effect op het aantal woningen dat wordt opgeleverd. In de themasessie Parkeren en mobiliteit kijken we aan de hand van een aantal concrete voorbeelden naar mogelijke oplossingen voor het parkeerprobleem. Lees meer

Screenshot tijmen hamerslag internal thumb small 1522236174

Gezamenlijke ambities voor Merwedekanaalzone

Interview met Tijmen Hamerslag, ontwikkelingsmanager AM

In een aantal korte filmpjes kijken we met verschillende partijen naar de opgaven, ambities, goede voorbeelden en ervaringen met binnenstedelijke gebiedstransformaties. In dit eerste interview spreken we met Tijmen Hamerslag, ontwikkelingsmanager AM. Met private eigenaren en de gemeente Utrecht werken zij aan de gebiedstransformatie van Merwede in Utrecht. Lees meer

P1010849 internal thumb small 1519727668

Nu écht aan de slag met de stedelijke transformatie

Achtergrondartikel eerste jaarcongres Stedelijke Transformatie

Op het eerste jaarcongres ‘Samen aan de slag met Stedelijke Transformatie’ draaide alles om de vraag hoe we de stedelijke transformatie kunnen vormgeven. Ruim 400 deelnemers van onder andere gemeenten, provincies en marktpartijen kwamen samen om te werken aan die gezamenlijke opgave. In een uitgebreid achtergrondartikel blikken we terug op dit congres. Lees meer

Dsc 1489 internal thumb small 1521639294

Stedelijke transformaties voor de komende collegeperiode

De komende decennia groeit de woningvraag fors. Om toekomstige bewoners prettig in de stad te laten wonen, is in bestaande stedelijke gebieden een versnelde transformatie nodig. Het op peil houden van de woningproductie, zorgt in veel plaatsen voor grote uitdagingen. Voor veel colleges is dit een belangrijke opgave. In deze notitie vindt u de belangrijkste bevindingen van een bijeenkomst met bestuurders van gemeenten, provincies en marktpartijen in het kader van het programma Stedelijke Transformatie op 27 november 2017. Lees meer

015 vb  20141027 8797 wh de prez 1 internal thumb small 1520241057

Binnenstedelijk bouwen met oog voor sociale opgaven

Interview met Raimond de Prez, wethouder gemeente Delft

Door de crisis kwamen veel bouwprojecten tot stilstand. Maar in de gemeente Delft is deze tegenslag omgezet in een kansrijk programma richting 2040. Wethouder Raimond de Prez vertelt over de visie van de gemeente op het binnenstedelijk bouwen. “Opvallend zijn de duidelijke ideeën van marktpartijen over de ontwikkeling van de binnenstad en de interesse van diverse partijen om langdurig commitment daarvoor aan te gaan.” Lees meer

P1010849 internal thumb small 1519727668

Samen aan de slag met torenhoge transformatie-ambities

Korte terugblik op het eerste jaarcongres Stedelijke Transformatie

“Een woningbouwopgave van één miljoen, en u moet het doen.” Met deze woorden verwelkomt dagvoorzitter Martijn de Greve de ruim 400 deelnemers van het eerste jaarcongres Stedelijke Transformatie op donderdag 22 februari in Amersfoort. Gemeenten, diverse marktpartijen en andere betrokkenen kwamen daar samen om de woningbouw in binnenstedelijke gebieden te versnellen. Lees meer

Antoinette kemper en damo holt. rebel internal thumb small 1518690117

Gebiedsontwikkeling is meer dan alleen stenen stapelen

Interview met Antoinette Kemper en Damo Holt, Rebel

Bouwen gaat niet alleen over stenen op elkaar leggen, maar over investeren in een duurzame, inclusieve samenleving. Maar hoe zorg je voor een goede overeenstemming tussen deze publieke ambities en het aanbod van marktpartijen? Antoinette Kemper en Damo Holt van Rebel laten zien hoe zij deze werelden samenbrengen. Lees meer

Soest internal thumb small 1518708071

Stedelijke transformatie is vooral mensenwerk

Interview met Janne Pijnenborg, wethouder van de gemeente Soest

De gemeente Soest is door het ministerie van Infrastructuur en Milieu aangewezen als ontwikkelingsgebied voor de Crisis en Herstelwet. De wet maakt de binnenstedelijke ontwikkeling van bedrijventerrein Soesterberg-Noord naar een woon- en werkgebied makkelijker. Janne Pijnenborg, Wethouder van de Gemeente Soest vertelt over het succesvolle traject. “Dit smaakt naar meer”. Lees meer

Afbeelding key note peter vd gugten internal thumb small 1518690420

Keynote Peter van der Gugten op jaarcongres 'Samen aan de slag met Stedelijke Transformatie'

Peter van der Gugten, directeur Heijmans Vastgoed, verzorgt de keynote op het jaarcongres ‘Samen aan de slag met Stedelijke Transformatie’. Met concrete voorbeelden van binnenstedelijke gebiedstransformaties biedt hij handvatten voor hoe je tot crisisbestendige afspraken tussen overheid en marktpartijen komt, hoe je ambities vasthoudt en de gebiedsontwikkeling daadwerkelijk een impuls aan de stad geeft. Lees meer

Hh 7093910 lr internal thumb small 1518689884

Voorfinanciering binnenstedelijk bouwen

Minister Ollongren neemt het opzetten van een speciaal fonds om voorfinanciering mogelijk te maken voor binnenstedelijk bouwen in serieuze overweging. Dat zei de minister in het Algemeen Overleg (AO) met de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken op dinsdag 30 januari jl. Het opzetten van zo’n fonds is ook één van de belangrijkste aanbevelingen van Rob van Gijzel uit de Samenwerkingstafel Middenhuur. Lees meer

Maarten v duijn internal thumb small 1518603802

"Binnenstedelijke ontwikkeling is chirurgisch ingrijpen in stedelijk weefsel"

Interview met Maarten van Duijn, directievoorzitter van Heijmans Vastgoed

In de grote steden is er al veel aandacht voor binnenstedelijke transformatie. Ondanks dat ik de goede voornemens om verder te ontwikkelen in binnensteden toejuich, zie ik ook wel knelpunten. Je moet als marktpartij een lange adem hebben en een behoorlijke financiële armslag om zulke projecten te kunnen aanpakken. Het kan namelijk jaren duren voordat een plek volledig ontwikkeld is. Lees meer