Privaat georganiseerde participatie bij gebiedsontwikkelingen

Tijdens een online themasessie op 16 september verkenden we de kansen en uitdagingen van privaat georganiseerde participatie bij gebiedsontwikkelingen. Lees meer

Luisterartikel: Opgaven combineren bij binnenstedelijke woningbouw

Hoe kun je opgaven combineren bij binnenstedelijke woningbouw? Binnen het programma Stedelijke Transformatie horen we regelmatig die vraag, maar we zien ook dat er bij een aantal gebiedstransformaties al een integrale aanpak voor verschillende opgaven wordt gehanteerd. In dit luisterartikel geeft Maarten Hoorn een aantal aanbevelingen op basis van die ervaringen. Dat doet hij aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden. Lees meer

De kansen en mogelijkheden van mobiliteitshubs

We willen onze steden bereikbaar, aantrekkelijk en leefbaar houden. Nu en in de toekomst. Daarom is het belangrijk om anders om te gaan met mobiliteit. Tijdens een online themasessie op 6 september verkenden we de kansen en mogelijkheden van mobiliteitshubs. Lees meer

De impact van de Omgevingswet op gebiedsontwikkelingen

Onlangs is de Omgevingswet met een half jaar uitgesteld. De wet moet per 1 juli 2022 intreden, dus gebiedsontwikkelingen krijgen toch snel met deze nieuwe wet te maken. Wel blijft de daadwerkelijke impact voor gebiedsontwikkelingen soms nog wat abstract. In een online themasessie ging het programma Stedelijke Transformatie daarom op zoek naar de concrete gevolgen van deze wet, met een nadruk op de procedures. Lees meer

Veel belangstelling voor transformatiefaciliteit

De regeling die bijdraagt aan het transformeren van oude fabrieksterreinen en leegstaande winkelpanden tot woningen is een succes. Met in totaal €58 miljoen uit twee tranches worden naar verwachting zo’n 27 projecten ondersteund, goed voor zo’n 6.000 woningen. Lees meer

Inspelen op mobiliteitsveranderingen bij gebiedstransformaties

Bij veel gebiedsontwikkelingen wordt op een andere manier naar mobiliteit gekeken: de auto staat minder centraal. Dit draagt bij aan een lagere parkeerbehoefte, waardoor een plan haalbaarder wordt. En het past binnen trends als verduurzaming en het delen van voorzieningen. Wat kunnen mobiliteitsveranderingen betekenen voor binnenstedelijke gebiedstransformaties? Lees meer

Hoe kom je tot innovaties in de bouw?

De grote woningnood, klimaatverandering en de overgang naar duurzame energie vragen om innovatieve oplossingen in het bouwproces. Hoewel bekend is dat innovaties tijdwinst kunnen opleveren, de bouw goedkoper kan worden en er minder druk op de bouwplaats is, is het nog steeds lastig om innovaties in de bouw van de grond te krijgen. Tijdens een webinar verkenden we hoe gemeenten en marktpartijen innovaties in de bouw kunnen aanjagen. Lees meer

Te weinig geld, capaciteit en kennis vertragen transformaties

Een gebrek aan financiën, menskracht en expertise bij gemeenten zorgt voor vertraging bij transformatieprojecten. Dat blijkt uit een survey-onderzoek van de TU Delft onder deelnemende projecten binnen het programma Stedelijke Transformatie. Voortgang wordt geboekt op het vlak van plannen maken, convenanten en overeenkomsten sluiten en netwerken vormen. Maar gemeenten hebben hulp nodig van het Rijk om verder te versnellen. Lees meer

Tips voor het gebruik van data bij gebiedsontwikkeling

Bij gebiedsontwikkelingen neemt het gebruik van data een enorme vlucht. Een integrale strategie is daarbij belangrijk. Dat blijkt uit de themasessie over dit onderwerp op het jaarcongres Stedelijke Transformatie met Hank Groenhof (Springco Urban Analytics), Jeroen Borst (TNO) en Shahid Talib (Heijmans). Naast drie bouwstenen voor een goede datastrategie, gaven de drie experts tips hoe en wanneer je data inzet. Lees meer

Derde ronde Woningbouwimpuls opent in september 2021

In september kunnen gemeenten voor de derde keer projecten indienen voor de Woningbouwimpuls. Voor deze laatste tranche van deze kabinetsperiode is in totaal circa 250 miljoen euro beschikbaar. In december wordt bekend welke gemeenten een bijdrage krijgen voor het sneller bouwen van meer betaalbare woningen. Lees meer

Sterke voorbereiding moet transformaties vooruithelpen

Binnenstedelijk gebieden transformeren kan ruimte opleveren voor wonen, maar kost tijd. De deelnemende projecten binnen het programma Stedelijke Transformatie hebben de afgelopen drie jaar vooral vooruitgang geboekt op het vlak van plannen maken, convenanten en overeenkomsten sluiten en netwerken vormen. En dat moet binnen twee tot drie jaar tot grote stappen leiden. Dat blijkt uit een survey-onderzoek van de TU Delft onder deelnemende projecten. Lees meer

Hoe kun je omgaan met stikstof bij woningbouw?

Hoe kunnen provincies, gemeenten, omgevingsdiensten en marktpartijen omgaan met stikstof bij woningbouw? Tijdens een online themasessie op 12 mei bespraken we de kansen, risico’s en mogelijkheden met o.a. Enno Been (Antea Group) en Friso de Zeeuw (Expertteam Woningbouw). Lees meer

Woningbouw in spoorzones: combinatie van verdichting en mobiliteit

Stationsgebieden zijn in trek voor woningbouw. Ze zijn goed bereikbaar en er zijn vaak goede voorzieningen in de directe omgeving. Tegelijkertijd vergt groeiende OV-mobiliteit meer ruimte. Kansen, combinaties en lastige keuzes. Daarover organiseerden we samen met het Expertteam Woningbouw een digitale themasessie. Lees meer

Nieuw: intervisie

Exclusief voor deelnemende projecten organiseert het programma Stedelijke Transformatie drie online intervisiesessies. Want bij gebiedstransformaties loop je tegen allerlei vraagstukken aan. Van politiek-bestuurlijke onvoorspelbaarheid tot parkeren en van financiën tot capaciteitstekorten. Door kennis en ervaringen uit te wisselen kunnen we problemen doorgronden en oplossen. Lees meer

De Omgevingswet en gebiedsontwikkeling

Wat betekent de invoering van de Omgevingswet voor binnenstedelijke gebiedstransformaties? Tijdens een webinar zetten we uiteen waar de Omgevingswet leidt tot veranderingen in de processen van stedelijke transformatie. Lees meer

Langer gezond en gelukkig leven in Cartesius

Een gezonde leefomgeving staat steeds meer centraal bij gebiedsontwikkelingen. Het Utrechtse transformatiegebied Cartesius biedt kansen om dat in de praktijk te brengen. Lees meer

Een succesvolle publieke plek creëren: hoe doe je dat?

Het ontwikkelen van nieuwe publieke plekken vraagt om maatwerk. Er is geen standaard recept voor een succesvolle strategie. Hoe ontwikkel je een ontmoetingsplek die continu leeft? Hoe vorm je vanuit een top-downaanpak of een bottom-upaanpak zo’n levendige ontmoetingsplek? En hoe werkt dat bijvoorbeeld in een havengebied? Lees meer

Retail-realisme bij transformatie winkelcentrum Rijswijk

De gemeente Rijswijk transformeert het monofunctionele winkelcentrum In de Bogaard naar een stadshart met ook een woonfunctie. Inkrimping van het aantal winkels is een bittere pil, maar echt noodzakelijk om het gebied nieuw leven in te blazen. Hoe pak je dat aan en wat levert dat op? Lees meer

Innovaties in de bouw

De grote woningnood, klimaatverandering en de overgang naar duurzame energie vragen om innovatieve oplossingen in het bouwproces. Hoewel bekend is dat innovaties tijdwinst kunnen opleveren, de bouw goedkoper kan worden en er minder druk op de bouwplaats is, is het nog steeds lastig om innovaties in de bouw van de grond te krijgen. Tijdens een webinar verkenden we hoe gemeenten en marktpartijen innovaties in de bouw kunnen aanjagen. Lees meer

Maatschappelijke waarden en financiële waarden in balans

Als gemeente en marktpartij stel je samen vast welke maatschappelijke waarden een transformatie moet nastreven. Tegelijkertijd moet het financiële plaatje ook kloppen, maar is het lastig om maatschappelijke waarden in economische waarde uit te drukken. Die spanning is volgens Antoinette Kemper (Rebel Group) niet altijd nodig. Zij ziet in de online themasessie over maatschappelijke meerwaarde juist een positieve link tussen kiezen voor kwaliteit en financiële haalbaarheid. Lees meer