Bijeenkomsten

Dsc 0999 internal thumb small 1553092429

Kansen in milieunormen

Bij de transformatie van een bedrijventerrein naar een woongebied

Bij veel gebiedstransformaties doet zich de spanning voor tussen de overlast die zittende bedrijven kunnen geven en de milieugevoelige nieuwe woonfunctie. Is het mogelijk om hier een goed woon- en leefklimaat de garanderen? In de themasessies verkennen we met elkaar wat de mogelijkheden zijn vanuit milieuregelgeving om een bedrijventerrein (gedeeltelijk) te transformeren naar een woongebied. Lees meer

256 c marilene dubois 2017 internal thumb small 1553529566

Projectbezoek: Amstel III

Amstel III is een grootstedelijk gebiedsontwikkelingsproject in Amsterdam Zuidoost. Amstel III transformeert de komende jaren van een gebied waar alleen wordt gewerkt in een levendige stadswijk waarin zowel gewoond, gewerkt als gerecreëerd wordt. Hier horen toegankelijke openbare voorzieningen en een kwalitatief goede openbare ruimte bij. Zo komen er komen veilige routes voor fietsers en voetgangers, meer groen en bankjes en ruimte voor sport en recreatie. Lees meer

Programma internal thumb small 1555327946

Dag van de Projectontwikkeling

De achtste editie van de Dag van de Projectontwikkeling (DVDP) vindt plaats op donderdag 16 mei 2019 in Den Bosch. Dit evenement is hét jaarlijkse kennistrefpunt voor vastgoedprofessionals die project- en gebiedsontwikkeling tot een duurzaam succes willen maken.​ Lees meer

Alex schroder 2002 internal thumb small 1553100147

Afspraken tussen overheid en markt: instrumenten

Bij gebiedstransformaties is samenwerking tussen overheid en markt van groot belang. In deze samenwerking bestaat de behoefte om afspraken vast te leggen, zodat er helderheid is over het uiteindelijke doel. Aan de andere kant is er behoefte aan voldoende flexibiliteit, zodat er ingespeeld kan worden op de actualiteit. In deze themasessies ontdekt u hoe afspraken vastgelegd kunnen worden en welke instrumenten er zijn om die afspraken te borgen. Lees meer

Dsc 0017 internal thumb small 1544606872

Stedelijk investeren

Het realiseren van een sluitende businesscase blijkt voor veel binnenstedelijke gebiedstransformaties lastig. Veel initiatieven komen daardoor niet van de grond. In deze themasessies verdiept u uw kennis over de wijze waarop er met onrendabele toppen kan worden omgegaan en gaan we verder in gesprek over stedelijk investeren. We verkennen wat er nu al mogelijk is en welke ideeën kansrijk zijn voor verdere uitwerking. Lees meer

256 c marilene dubois 2017 internal thumb small 1553529566

Projectbezoek: De Hoef

De gemeente Amersfoort bundelt de krachten met diverse marktpartijen om het kantorengebied ‘De Hoef’ te transformeren naar een gemengde stadswijk met ruimte voor wonen, werken en leren. Er komen circa 1.500 tot mogelijk 2.000 woningen bij, maar er blijft voldoende ruimte voor werken. Daarnaast wordt campusontwikkeling rond onderwijs mogelijk gemaakt. Lees meer

5 internal thumb small 1553098822

De rol van corporaties bij stedelijke transformatie

Welke mogelijkheden hebben corporaties onder de nieuwe Woningwet nog om een bijdrage te leveren aan transformatieprojecten? Kunnen corporaties nog steeds worden ingezet als startmotor voor gebiedsontwikkeling en welke instrumenten zijn er om afspraken te maken? Tijdens deze themasessies verkennen we de kansen en huidige mogelijkheden. Lees meer

Aquaflow woning flat wijk internal thumb small 1520871368

Energietransitie

De overgang naar een duurzame energievoorziening is in volle gang. Ook voor steden is de energietransitie een uitdagende opgave, met name het vraagstuk over de warmtevoorziening is complex. Transformatielocaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het behalen van de verduurzamingsdoelstellingen van een gemeente. Hoe laat je gemeentebrede ambities op het thema energietransitie landen in binnenstedelijke gebiedsontwikkeling? Lees meer

Zwolle internal thumb small 1553532463

Projectbezoek: Binnenstadschil

De stad Zwolle ziet kans de leegstand van kantoren de komende tien jaar met ongeveer eenvijfde te laten afnemen. Dit heeft te maken met de grote vraag naar transformatie van kantoren naar (huur)woningen. Tot 2026 kan daarmee ongeveer 20 procent van het huidige aantal leegstaande kantoormeters uit de markt worden gehaald. De initiatieven tot transformatie concentreren zich in de gebieden Hanzeland, Oosterenk, Binnenstad (Centrum) en Binnenstadschil (Singels). Lees meer

Map for 52.0401675,5.6648594
Programma internal thumb small 1555327946

Dag van de Projectontwikkeling

De achtste editie van de Dag van de Projectontwikkeling (DVDP) vindt plaats op donderdag 16 mei 2019 in Den Bosch. Dit evenement is hét jaarlijkse kennistrefpunt voor vastgoedprofessionals die project- en gebiedsontwikkeling tot een duurzaam succes willen maken.​ Lees meer

256 c marilene dubois 2017 internal thumb small 1553529566

Projectbezoek: Amstel III

Amstel III is een grootstedelijk gebiedsontwikkelingsproject in Amsterdam Zuidoost. Amstel III transformeert de komende jaren van een gebied waar alleen wordt gewerkt in een levendige stadswijk waarin zowel gewoond, gewerkt als gerecreëerd wordt. Hier horen toegankelijke openbare voorzieningen en een kwalitatief goede openbare ruimte bij. Zo komen er komen veilige routes voor fietsers en voetgangers, meer groen en bankjes en ruimte voor sport en recreatie. Lees meer

256 c marilene dubois 2017 internal thumb small 1553529566

Projectbezoek: De Hoef

De gemeente Amersfoort bundelt de krachten met diverse marktpartijen om het kantorengebied ‘De Hoef’ te transformeren naar een gemengde stadswijk met ruimte voor wonen, werken en leren. Er komen circa 1.500 tot mogelijk 2.000 woningen bij, maar er blijft voldoende ruimte voor werken. Daarnaast wordt campusontwikkeling rond onderwijs mogelijk gemaakt. Lees meer

Zwolle internal thumb small 1553532463

Projectbezoek: Binnenstadschil

De gemeente Amersfoort bundelt de krachten met diverse marktpartijen om het kantorengebied ‘De Hoef’ te transformeren naar een gemengde stadswijk met ruimte voor wonen, werken en leren. Er komen circa 1.500 tot mogelijk 2.000 woningen bij, maar er blijft voldoende ruimte voor werken. Daarnaast wordt campusontwikkeling rond onderwijs mogelijk gemaakt. Lees meer

Aquaflow woning flat wijk internal thumb small 1520871368

Energietransitie

De overgang naar een duurzame energievoorziening is in volle gang. Ook voor steden is de energietransitie een uitdagende opgave, met name het vraagstuk over de warmtevoorziening is complex. Transformatielocaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het behalen van de verduurzamingsdoelstellingen van een gemeente. Hoe laat je gemeentebrede ambities op het thema energietransitie landen in binnenstedelijke gebiedsontwikkeling? Lees meer

5 internal thumb small 1553098822

De rol van corporaties bij stedelijke transformatie

Welke mogelijkheden hebben corporaties onder de nieuwe Woningwet nog om een bijdrage te leveren aan transformatieprojecten? Kunnen corporaties nog steeds worden ingezet als startmotor voor gebiedsontwikkeling en welke instrumenten zijn er om afspraken te maken? Tijdens deze themasessies verkennen we de kansen en huidige mogelijkheden. Lees meer

Alex schroder 2002 internal thumb small 1553100147

Afspraken tussen overheid en markt: instrumenten

Bij gebiedstransformaties is samenwerking tussen overheid en markt van groot belang. In deze samenwerking bestaat de behoefte om afspraken vast te leggen, zodat er helderheid is over het uiteindelijke doel. Aan de andere kant is er behoefte aan voldoende flexibiliteit, zodat er ingespeeld kan worden op de actualiteit. In deze themasessies ontdekt u hoe afspraken vastgelegd kunnen worden en welke instrumenten er zijn om die afspraken te borgen. Lees meer

Dsc 0017 internal thumb small 1544606872

Stedelijk investeren

Het realiseren van een sluitende businesscase blijkt voor veel binnenstedelijke gebiedstransformaties lastig. Veel initiatieven komen daardoor niet van de grond. In deze themasessies verdiept u uw kennis over de wijze waarop er met onrendabele toppen kan worden omgegaan en gaan we verder in gesprek over stedelijk investeren. We verkennen wat er nu al mogelijk is en welke ideeën kansrijk zijn voor verdere uitwerking. Lees meer

Dsc 0999 internal thumb small 1553092429

Kansen in milieunormen

Bij de transformatie van een bedrijventerrein naar een woongebied

Bij veel gebiedstransformaties doet zich de spanning voor tussen de overlast die zittende bedrijven kunnen geven en de milieugevoelige nieuwe woonfunctie. Is het mogelijk om hier een goed woon- en leefklimaat de garanderen? In de themasessies verkennen we met elkaar wat de mogelijkheden zijn vanuit milieuregelgeving om een bedrijventerrein (gedeeltelijk) te transformeren naar een woongebied. Lees meer