Bijeenkomsten

Parkeren uv utrecht auto internal thumb small 1523455916

Themasessie: Parkeren en mobiliteit

Parkeren levert een belangrijke bijdrage aan de fysieke en financiële haalbaarheid van binnenstedelijke transformaties. Uit onderzoek blijkt dat vanwege parkeren 20 procent minder woningen wordt gerealiseerd en dat veel bewonersgarages een slechte bezetting kennen. In deze themasessie verkennen we aan de hand van een aantal concrete locaties in het programma Stedelijke Transformatie hoe met parkeren omgegaan kan worden. Lees meer

Img 0878 internal thumb small 1524128424

Themasessie: Tenderen en partnerkeuze

Bij complexe gebiedsontwikkeling met veel publieke én private belangen gaat het niet om de inkoop van een product maar om het zoeken en selecteren van een private partner in een proces. In deze themasessie verkent u hoe het zoeken van een partner bij gebiedsontwikkelingen op een andere manier kan worden ingestoken. Lees meer

Img 0880 internal thumb small 1524054570

Themasessie: Kwaliteit van plan

Bij binnenstedelijke gebiedstransformaties komen veel verschillende belangen samen. Er wordt vaak gekeken naar de optimalisatie van het plan, om de uitvoerbaarheid hiervan te vergroten. Dit kan ten koste gaan van de kwaliteit van een plan. In deze themasessie verkennen we op basis van concrete casussen hoe we tot goede afspraken komen over de kwaliteit van het plan in verschillende ontwikkelfasen. Lees meer

Dvdp logo286 internal thumb small 1524125253

Dag van de projectontwikkeling

Thuis in de Toekomst

Dit festival is hét platform waar overheden en professionals uit alle hoeken van de woning- en vastgoedmarkt elkaar ontmoeten en nieuwe ideeën, producten, processen en ervaringen met elkaar delen en samen verder brengen Lees meer

Map for 51.6978162,5.3036748|52.0798287,4.8627239|52.0704978,4.3006999
Dvdp logo286 internal thumb small 1524125253

Dag van de projectontwikkeling

Thuis in de Toekomst

Dit festival is hét platform waar overheden en professionals uit alle hoeken van de woning- en vastgoedmarkt elkaar ontmoeten en nieuwe ideeën, producten, processen en ervaringen met elkaar delen en samen verder brengen Lees meer

Img 0880 internal thumb small 1524054570

Themasessie: Kwaliteit van plan

Bij binnenstedelijke gebiedstransformaties komen veel verschillende belangen samen. Er wordt vaak gekeken naar de optimalisatie van het plan, om de uitvoerbaarheid hiervan te vergroten. Dit kan ten koste gaan van de kwaliteit van een plan. In deze themasessie verkennen we op basis van concrete casussen hoe we tot goede afspraken komen over de kwaliteit van het plan in verschillende ontwikkelfasen. Lees meer

Parkeren uv utrecht auto internal thumb small 1523455916

Themasessie: Parkeren en mobiliteit

Parkeren levert een belangrijke bijdrage aan de fysieke en financiële haalbaarheid van binnenstedelijke transformaties. Uit onderzoek bli... Lees meer