Bijeenkomsten

De landelijke richtlijnen van RIVM, rijksoverheid en de veiligheidsregio’s rondom het coronavirus zijn sinds 22 april 2020 uitgebreid.

Om de veiligheid- en gezondheidsrisico’s tot het minimum te beperken, zoeken wij voor de meeste bijeenkomsten naar een alternatieve werkvorm, zoals het bieden van een webinar of de inzet van video, podcasts of online presentaties. Als dit niet mogelijk is, gaan we in nauwe samenspraak met onze projectpartners op zoek naar een alternatieve datum.

We volgen de ontwikkelingen op de voet en stellen onze richtlijnen bij als daar aanleiding toe is.

Meer sociale woningbouw door samenwerking corporaties en ontwikkelaars

In transformatieprojecten spelen corporaties een belangrijke rol bij het vlottrekken van de ontwikkelingen, al zijn hun mogelijkheden door de Woningwet en crisis kleiner. Op 8 juli ontdekt u hoe corporaties en ontwikkelaars de krachten kunnen bundelen bij het realiseren van meer sociale woningbouw. Lees meer

Serious Game Transform

Samenwerken bij binnenstedelijke gebiedstransformaties

In de serious game Transform leert u vanuit verschillende rollen onderhandelen, samen tot heldere afspraken en tot een goede samenwerking te komen bij binnenstedelijke gebiedstransformaties. Welke inzichten levert dat op? Meld u aan en speel mee op 15 september in Utrecht. Lees meer

Map for 52.0401675,5.6648594

Serious Game Transform

Samenwerken bij binnenstedelijke gebiedstransformaties

In de serious game Transform leert u vanuit verschillende rollen onderhandelen, samen tot heldere afspraken en tot een goede samenwerking te komen bij binnenstedelijke gebiedstransformaties. Welke inzichten levert dat op? Meld u aan en speel mee op 15 september in Utrecht. Lees meer

Meer sociale woningbouw door samenwerking corporaties en ontwikkelaars

In transformatieprojecten spelen corporaties een belangrijke rol bij het vlottrekken van de ontwikkelingen, al zijn hun mogelijkheden door de Woningwet en crisis kleiner. Op 8 juli ontdekt u hoe corporaties en ontwikkelaars de krachten kunnen bundelen bij het realiseren van meer sociale woningbouw. Lees meer