Bijeenkomsten

Co green overtoomse veld energieneutraal amsterdam internal thumb small 1527600380

Kwaliteit van plan

Themasessie

Bij binnenstedelijke gebiedstransformaties kan de kwaliteit van plan onder druk komen te staan. Bijvoorbeeld door urgentie, optimalisaties om de haalbaarheid te vergroten, uiteenlopende belangen en een intensiever gebruik van het gebied. Hoe houd je dan de kwaliteit van het plan hoog? Hoe ga je om met de spanning om wel snelheid te maken en een goede kwaliteit te geven? Lees meer

Dsc 1841 1528287661 internal thumb small 1531408713

Themasessie: Kostenverhaal

De verdeelsleutel

In de afgelopen periode is op verzoek van het ministerie van BZK een onderzoek gedaan naar de effecten van verschillende verdeelsleutels. Wat betekent het voor het kostenverhaal als je een bepaalde verdeelsleutel hanteert? Tijdens de themasessie op 3 oktober presenteert Frits Dinkla (Rho adviseurs) de uitkomsten en verkennen we de effecten van de verdeelsleutels op projecten uit het programma Stedelijke Transformatie. Lees meer

P1010849 internal thumb small 1529488083

Programmabijeenkomst Stedelijke Transformatie

Samenwerken aan gebiedstransformaties

Het programma Stedelijke Transformatie loopt nu ruim een half jaar. In deze periode hebben we in themasessies eerste stappen gemaakt om te doorgronden wat de dilemma’s zijn bij gebiedstransformaties. In de themasessies isoleren we een probleem om hiermee aan de slag te gaan. Tijdens deze programmabijeenkomst staan juist meer overkoepelende thema’s centraal. Daarnaast willen we de eerste lessen uit de verschillende themasessies met elkaar combineren in de projecten. Lees meer

Dsc 2254 internal thumb small 1528293978

Themasessie: Reiswijzer gebiedsontwikkeling

De roep om versnelling van de woningproductie leidt tot een behoefte aan heldere instrumenten en processen om die snelheid te faciliteren. Om hieraan gehoor te geven, vindt een actualisatie van de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling plaats. Tijdens deze themasessie komt een eerste concept van de nieuwe Reiswijzer aan bod. Lees meer

Schieoevers 1517837362 internal thumb small 1524754190

Themasessie: Onrendabele toppen

Het realiseren van een sluitende businesscase blijkt voor veel binnenstedelijke gebiedstransformaties lastig. Hierdoor komen initiatieven niet altijd van de grond. Deze themasessie gaat in op de mogelijkheden om onrendabele toppen te beperken. Lees meer

Dsc 0927 internal thumb small 1528294249

Themasessie: Versnipperd grondeigendom

Veel binnenstedelijke gebiedstransformaties hebben te maken met meerdere of veel grondbezitters. Het versnipperd grondeigendom (en eventueel vastgoedeigendom) maakt het lastiger om te starten met een gebiedstransformatie. Tijdens deze themasessie staat het proces om tot een gezamenlijke visie te komen centraal. Lees meer

1356 stadsontwikkeling internal thumb small 1527856058

Themasessie: Bouwen naar behoefte en juiste programmering

De woningmarkt trekt aan. Het risico van woningtekorten groeit weer. Hoe zorgen we ervoor dat goede plannen versneld tot ontwikkeling komen? Hoe voorkomen we oplopende tekorten? En dat met de gewenste toevoeging van kwaliteit en voor de juiste doelgroepen? Een belangrijke opgave voor de komende jaren. Tijdens deze themasessie nemen Martin Damen en André Buys (RIGO) samen met u vraagstukken rond dit thema onder de loep. Lees meer

Dsc 6561 internal thumb small 1528287256

Themasessie: Flexibele bestemmingsplannen

Om goed in te kunnen spelen op veranderingen in de markt en de economie is het belangrijk dat bestemmingsplannen enige flexibiliteit hebben. Als alles in beton is gegoten, dan heb je de vertraging ingebouwd zodra sprake is van een kleine wijziging. Hoe doe je dat goed? Waar moet je aan denken? Wanneer is het verstandig terug te gaan naar de gemeenteraad? En hoe ga je om met de onzekerheid ten aanzien van de resultaten en kwaliteit? Lees meer

Parkeren uv utrecht auto internal thumb small 1523455916

Themasessie: Parkeren en mobiliteit

Hoe slim om te gaan met parkeerkencijfers?

Parkeren levert een belangrijke bijdrage aan de fysieke en financiële haalbaarheid van binnenstedelijke transformaties. Deze themasessie is een vervolg op de themasessie van 25 april. We besteden aandacht aan de geactualiseerde parkeerkencijfers van het CROW en bespreken aan de hand van een aantal concrete situaties hoe je deze kunt toepassen. Lees meer

Map for 52.1722118,4.5117948|52.0401675,5.6648594
Dsc 1841 1528287661 internal thumb small 1531408713

Themasessie: Kostenverhaal

De verdeelsleutel

In de afgelopen periode is op verzoek van het ministerie van BZK een onderzoek gedaan naar de effecten van verschillende verdeelsleutels. Wat betekent het voor het kostenverhaal als je een bepaalde verdeelsleutel hanteert? Tijdens de themasessie op 3 oktober presenteert Frits Dinkla (Rho adviseurs) de uitkomsten en verkennen we de effecten van de verdeelsleutels op projecten uit het programma Stedelijke Transformatie. Lees meer

Co green overtoomse veld energieneutraal amsterdam internal thumb small 1527600380

Kwaliteit van plan

Themasessie

Bij binnenstedelijke gebiedstransformaties kan de kwaliteit van plan onder druk komen te staan. Bijvoorbeeld door urgentie, optimalisaties om de haalbaarheid te vergroten, uiteenlopende belangen en een intensiever gebruik van het gebied. Hoe houd je dan de kwaliteit van het plan hoog? Hoe ga je om met de spanning om wel snelheid te maken en een goede kwaliteit te geven? Lees meer

1356 stadsontwikkeling internal thumb small 1527856058

Themasessie: Bouwen naar behoefte en juiste programmering

De woningmarkt trekt aan. Het risico van woningtekorten groeit weer. Hoe zorgen we ervoor dat goede plannen versneld tot ontwikkeling komen? Hoe voorkomen we oplopende tekorten? En dat met de gewenste toevoeging van kwaliteit en voor de juiste doelgroepen? Een belangrijke opgave voor de komende jaren. Tijdens deze themasessie nemen Martin Damen en André Buys (RIGO) samen met u vraagstukken rond dit thema onder de loep. Lees meer

Schieoevers 1517837362 internal thumb small 1524754190

Themasessie: Onrendabele toppen

Het realiseren van een sluitende businesscase blijkt voor veel binnenstedelijke gebiedstransformaties lastig. Hierdoor komen initiatieven niet altijd van de grond. Deze themasessie gaat in op de mogelijkheden om onrendabele toppen te beperken. Lees meer

P1010849 internal thumb small 1529488083

Programmabijeenkomst Stedelijke Transformatie

Samenwerken aan gebiedstransformaties

Het programma Stedelijke Transformatie loopt nu ruim een half jaar. In deze periode hebben we in themasessies eerste stappen gemaakt om te doorgronden wat de dilemma’s zijn bij gebiedstransformaties. In de themasessies isoleren we een probleem om hiermee aan de slag te gaan. Tijdens deze programmabijeenkomst staan juist meer overkoepelende thema’s centraal. Daarnaast willen we de eerste lessen uit de verschillende themasessies met elkaar combineren in de projecten. Lees meer

Dsc 6561 internal thumb small 1528287256

Themasessie: Flexibele bestemmingsplannen

Om goed in te kunnen spelen op veranderingen in de markt en de economie is het belangrijk dat bestemmingsplannen enige flexibiliteit hebben. Als alles in beton is gegoten, dan heb je de vertraging ingebouwd zodra sprake is van een kleine wijziging. Hoe doe je dat goed? Waar moet je aan denken? Wanneer is het verstandig terug te gaan naar de gemeenteraad? En hoe ga je om met de onzekerheid ten aanzien van de resultaten en kwaliteit? Lees meer

Dsc 0927 internal thumb small 1528294249

Themasessie: Versnipperd grondeigendom

Veel binnenstedelijke gebiedstransformaties hebben te maken met meerdere of veel grondbezitters. Het versnipperd grondeigendom (en eventueel vastgoedeigendom) maakt het lastiger om te starten met een gebiedstransformatie. Tijdens deze themasessie staat het proces om tot een gezamenlijke visie te komen centraal. Lees meer

Dsc 2254 internal thumb small 1528293978

Themasessie: Reiswijzer gebiedsontwikkeling

De roep om versnelling van de woningproductie leidt tot een behoefte aan heldere instrumenten en processen om die snelheid te faciliteren. Om hieraan gehoor te geven, vindt een actualisatie van de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling plaats. Tijdens deze themasessie komt een eerste concept van de nieuwe Reiswijzer aan bod. Lees meer

Parkeren uv utrecht auto internal thumb small 1523455916

Themasessie: Parkeren en mobiliteit

Hoe slim om te gaan met parkeerkencijfers?

Parkeren levert een belangrijke bijdrage aan de fysieke en financiële haalbaarheid van binnenstedelijke transformaties. Deze themasessie is een vervolg op de themasessie van 25 april. We besteden aandacht aan de geactualiseerde parkeerkencijfers van het CROW en bespreken aan de hand van een aantal concrete situaties hoe je deze kunt toepassen. Lees meer