In het programma ‘Stedelijke Transformatie: ruimte voor wonen’ bundelen overheden, marktpartijen en kennisinstellingen de krachten om de transformatie te intensiveren, de problemen te doorgronden en op te lossen en deze te delen.

Meedoen met uw project?

Deelname aan het programma levert u nieuwe kennis, ervaring en een verbreding van uw netwerk op. U kunt uw eigen project of cases inbrengen om samen met anderen mee aan de slag te gaan.

Stedelijke Transformatie

Nederland staat voor een grote verstedelijkingsopgave. Met een toename van ruim 1 miljoen huishoudens in de komende decennia is de woningvraag fors. Dit zorgt met name in steden voor grote uitdagingen, omdat daar een belangrijk deel van de woningen zal komen. Dit vraagt om een enorme transformatie van bestaande stedelijke gebieden. In het programma ‘Stedelijke Transformatie: ruimte voor wonen’ bundelen overheden, marktpartijen en kennisinstellingen de krachten om de transformatie te intensiveren, de problemen te doorgronden en op te lossen en deze te delen.

Stedelijke transformatie intensiveren

De transformatie van stedelijke gebieden is een uitdagende opdracht. Om toekomstbestendige, energieneutrale en bereikbare steden te creëren, is intensivering vereist. Want stedelijke transformatie gaat niet vanzelf. Als de omvang van de gebieden toeneemt, wordt de opgave complexer. De urgentie om snel aan de slag te gaan is er: de druk op de woningmarkt is op diverse plekken in Nederland hoog.

Meer nieuws
Het programma wordt gefinancierd door het Ministerie van BZK, G32, G4, NEPROM, Bouwend Nederland, IPO, VNG, IVBN. De uitvoering hiervan ligt bij Platform31 en de TU Delft zorgt voor de verankering in onderwijs en opleidingen.

Blijf op de hoogte

Bekijk eerdere mails.