Banner stratenplan

Meedoen met uw project?

Deelname aan het programma levert u nieuwe kennis, ervaring en een verbreding van uw netwerk op. U kunt uw eigen project of cases inbrengen om samen met anderen mee aan de slag te gaan.

Thema's

In gebiedstransformaties krijgen de betrokken partijen te maken met een diversiteit aan opgaven en vraagstukken. In het programma Stedelijke Transformatie gaan we samen met experts en de deelnemende projecten aan de slag om nieuwe kennis te genereren en deze concrete vraagstukken op te lossen. We maakten hiervoor een eerste selectie aan thema’s, op basis van de behoeften van de deelnemende projecten.

Tijdens diverse sessies op het jaarcongres ‘Samen aan de slag met Stedelijke Transformatie’ werden deze thema’s al besproken. De komende tijd organiseren we kleinschalige themabijeenkomsten waarin we, aan de hand van praktijkervaringen die nu al zijn opgedaan, dieper ingaan op een aantal van deze thema’s. Op deze pagina delen we deze kennis en ervaringen, zodat iedereen meeprofiteert van de resultaten.

Financieel economische arrangementen

De transformatie van bestaande gebieden is een ingewikkeld proces. Vaak heb je te maken met verschillende eigenaren die allemaal verschillende belangen hebben. En nu de gemeente minder snel de portemonnee trekt, zijn collectieve voorinvesteringen nog belangrijker. Hoe krijg je al verschillende partijen op één lijn en de transformatie financieel voor elkaar? Met een sterke strategie waarin publieke en private investeerders elkaar vinden, en met financieel én maatschappelijk rendement. De City Deal Binnenstedelijk Bouwen & Transformatie geeft het stappenplan.

Revolverende fondsen

Binnenstedelijke transformaties financieren is best lastig. Terwijl de overheid twintig jaar vooruitkijkt, is de financiële horizon van marktpartijen rond de zeven jaar. En dat maakt het investeren in gebiedsontwikkelingen moeilijk, zeker nu de overheid minder makkelijk over de brug komt met subsidies.

Gebiedstransformaties tenderen

Natuurlijk is de transformatie van stedelijke gebieden een ingewikkelde opgave. Maar dat betekent niet dat je als overheid een complexe tender met een vrijwel onrealistische aanvraag hoeft uit te zetten. Het zoeken naar een private partner kan juist ook goed werken.

Versnipperd grondeigendom

Veel binnenstedelijke gebiedstransformaties hebben te maken met meerdere of veel grondbezitters. Het versnipperd grondeigendom (en eventueel vastgoedeigendom) maakt het lastiger om te starten met een gebiedstransformatie. Verschillende eigenaren kunnen verschillende belangen hebben.

Versnellen van gebiedstransformaties

Verschillende factoren kunnen ertoe leiden dat gebiedsontwikkelingen stagneren. Minder regelgeving, het proces zo eenvoudig mogelijk houden en samen werken aan een betere leefomgeving vormen vaak gemeenschappelijke pijlers om processen te versnellen.

Parkeren

In vijf van de acht projecten belemmert parkeren de fysieke en financiële haalbaarheid van binnenstedelijke transformatie. Door de ruimte die parkeerplaatsen innemen, wordt twintig procent minder woningen gerealiseerd. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau Rebel. Hoog tijd dus om anders na te denken over parkeren, vinden Hillie Talens van CROW, Aukje van de Reijt van Goudappel Coffeng en Arnout Treuren van Era Contour. Kan parkeren niet elders? Of moeten we autogebruik ontmoedigen?

Flexibele bestemmingsplannen

Een bestemmingsplan moet een bepaalde flexibiliteit hebben, want de markt en de economie staan nooit stil. Ook kunnen tijdens het proces omwonenden zich verzetten tegen veranderingen in hun leef- en werkomgeving. Daarom wil je de ruimte hebben om goed te kunnen inspelen op eventuele veranderingen.

Milieuregelgeving

Uiteenlopende milieuregelgeving lijkt vaak een belemmering bij transformatieprojecten. De normen op het gebied van luchtkwaliteit, geluid, externe veiligheid en geur zijn strikt, maar toch zijn er mogelijkheden als je slim omgaat met de regels. Volgens Jeroen van Broekhoven van Rho adviseurs en Adrie Matthijssen van de gemeente Roosendaal loont het daarom te experimenteren. Zorg dat je als gemeente een flexibele houding hebt en ga vroeg in gesprek over de uitgangspunten.

Samenwerken

Bij gebiedsontwikkelingen spelen lange samenwerkingsprocessen tussen markt en overheid. Hoe zorg je dat die samenwerking goed verloopt?

Omgevingswet

In 2021 komt de Omgevingswet eraan. Hoe kun je je voorbereiden op "de grootste wets-wijziging sinds de invoering van de grondwet” bij lopende gebiedstransformaties?

Participatie

Binnenstedelijke transformatie vraagt om een goede interactie met bedrijven, bewoners en andere gebiedsgebruikers. Door zo snel mogelijk samen om tafel te zitten, vergroot je de kwaliteit van oplossingen én de acceptatie voor het plan en proces. Het samenbrengen van verschillende perspectieven, kennis en creativiteit vergroten dus de waarde van je plan.

Rol cultuurhistorie bij ruimtelijke plannen

Bij binnenstedelijke gebiedstransformaties speelt cultuurhistorie vaak alleen een rol als er erfgoed in het geding is. Dan kan het tijdig meenemen van cultuurhistorische randvoorwaarden risico’s verminderen. Maar de ontstaansgeschiedenis kan nog meer betekenen in een visie en ontwerp; het kan aantrekkelijke ruimtelijke oplossingen bieden.

Planschade

In stedelijke ontwikkelingen en gebiedstranformaties lopen gemeenten en provincies het risico op ‘planschade’. Een gevreesd woord, dat vertragend of zelfs verlammend kan werken op binnenstedelijke gebiedstransformatieprojecten. Over dit onderwerp is tegenwoordig veel bekend. Zo biedt een stappenplan voor voorzienbaarheid om planschade te voorkomen mogelijk uitkomst.

HH-53102547

Blijf op de hoogte

Bekijk eerdere mails.