Banner stratenplan

Meedoen met uw project?

Deelname aan het programma levert u nieuwe kennis, ervaring en een verbreding van uw netwerk op. U kunt uw eigen project of cases inbrengen om samen met anderen mee aan de slag te gaan.

Contact

Maarten Hoorn

Maarten Hoorn

Verstedelijking en gebiedsontwikkeling

Kwaliteit leefomgeving

Zeker bij verdichting en een intensiever gebruik van het openbaar gebied is een goede leefkwaliteit essentieel. Het programma Stedelijke Transformatie onderzoekt hoe je mooie ambities kunt combineren bij transformaties én kunt versnellen.

Co-Green Overtoomse Veld energieneutraal Amsterdam