Banner stratenplan

Meedoen met uw project?

Deelname aan het programma levert u nieuwe kennis, ervaring en een verbreding van uw netwerk op. U kunt uw eigen project of cases inbrengen om samen met anderen mee aan de slag te gaan.

Contact

Maarten Hoorn

Maarten Hoorn

Verstedelijking en gebiedsontwikkeling

Financiën

Hoe maak je de transformatie financieel ook haalbaar? Hoe zorg je bijvoorbeeld dat de (voor)investeringen de kosten dragen? Het programma Stedelijke Transformatie brengt pijnpunten en oplossingen in beeld.

Schieoevers

Meer weten?

Lees meer over de planschade bij binnenstedelijke gebiedstransformatie.