Banner stratenplan

Meedoen met uw project?

Deelname aan het programma levert u nieuwe kennis, ervaring en een verbreding van uw netwerk op. U kunt uw eigen project of cases inbrengen om samen met anderen mee aan de slag te gaan.

Over ons

Met het programma Stedelijke Transformatie geven we uitvoering aan het Manifest Binnenstedelijke Gebiedstransformaties, dat partijen in maart 2017 tekenden. Overheidspartijen, marktpartijen en kennisinstellingen werken in dit programma samen om de transformatieprojecten versneld tot uitvoering te brengen, gemeenschappelijke problemen te doorgronden en op te lossen en de opgedane kennis te verankeren.

Het programma wordt gefinancierd door het Ministerie van BZK, G40, G4, NEPROM, Bouwend Nederland, IPO, VNG, IVBN. De uitvoering hiervan ligt bij Platform31 en de TU Delft zorgt voor de verankering in onderwijs en opleidingen.

Wilt u meer informatie over het programma, lees dan de publicatie Binnenstedelijke Gebiedstransformaties (pdf). Of neem dan contact op met:

Maarten Hoorn
Postbus 30833, 2500 GV Den Haag
maarten.hoorn@platform31.nl

Logo s Stedelijke Transformatie-1520245238

Nieuwsbrief

Bekijk eerdere mails.

Amsterdam Ijburg