Banner stratenplan

Meedoen met uw project?

Deelname aan het programma levert u nieuwe kennis, ervaring en een verbreding van uw netwerk op. U kunt uw eigen project of cases inbrengen om samen met anderen mee aan de slag te gaan.

Amersfoort: De Hoef

Over het project

Naam project: De Hoef
Plaats: Gemeente Amersfoort
Contactpersoon: Alex de Ligt/Maud Schimmel, projectmanagers
Marktpartij: Diverse, waaronder BPD, Certitudo, De Waal, Hagedoorn Bouw, Camelot en de Alliantie, Omnia Wonen en Portaal

Omschrijving

De transformatie van kantorengebied de Hoef naar een gemengde stadswijk waar wonen, werken en leren door elkaar bestaan. Toevoegen van circa 1.500, mogelijk 2.000 woningen, met behoud van ruimte voor werken. Daarnaast campusontwikkeling rond onderwijs.
Het type woningen is nog nader te bepalen, waarbij een mix van typen van belang is. Kantoorruimte zal minder worden, maar blijft van belang. Onderwijs is en blijft een belangrijke pijler met een groeiende (particuliere) universiteit in het gebied. Voorzieningen moeten nog verder uitgewerkt worden, wel is duidelijk dat het een levendig gebied met voorzieningen moet worden. Voor wat betreft de openbare ruimte; hoge dichtheid kan alleen bij hoge kwaliteit openbare ruimte.

Prominent vraagstuk

Spannend is met name hoe we zorgen dat er echt kwaliteit wordt gerealiseerd ook voor de lange termijn. Om die kwaliteit waar te maken, zullen we in enkele deelgebieden over kavelgrenzen heen moeten kijken. En hier gezamenlijk een financieel en organisatorisch model voor vinden. En dat in een context waarin een aantal marktpartijen morgen wil bouwen. Kortom: goede kaders maken en goede afspraken over rolverdeling, kostenverhaal et cetera zonder dat we daar heen lang over doen.

Verwachting programma

Het kunnen leren van anderen, met name marktpartijen buiten een context met financiële belangen. Daarnaast netwerk vergroten met partijen met slimme oplossingen.

de-hoef-amersfoort