Banner stratenplan

Samenwerken bij de bouw van sociale huurwoningen in binnenstedelijke gebieden

De woningbouwopgave in Nederland is groot, ook in de sociale huursector. Woningcorporaties zijn een belangrijke partner bij de bouw van 250.000 nieuwe sociale huurwoningen tot en met 2030. Om deze opgave ook binnenstedelijk te realiseren moeten corporaties hun krachten bundelen met gemeenten en ontwikkelaars. In een webinar namen diverse experts deze samenwerking onder de loep. Zij gaven tips en handvatten om de samenwerking bij de bouw van sociale huurwoningen in binnenstedelijke gebieden vorm te geven en te verbeteren.

Webinar terugkijken: Samenwerken bij de bouw van sociale huurwoningen in binnenstedelijke gebieden

Liever terugluisteren?

In dit webinar:

  • schetst Lara Brand (programmasecretaris Taskforce Nieuwbouw Woningcorporaties) de context van de Nationale Prestatieafspraken. Ze gaat in op de bereikte resultaten van de taskforce bij de versnelling van de bouw van sociale huurwoningen.
  • vertellen Paul Van Moorsel (projectontwikkelaar Ymere), Frank van Breukelen (ontwikkelingsmanager Amvest) en Isja Venekamp (projectleider Overhoeks, Gemeente Amsterdam) over hun samenwerking bij de realisatie van circa 600 sociale huurwoningen in Overhoeks Amsterdam.
  • reflecteert Martine van der Griendt (ontwikkelingsmanager BPD Gebiedsontwikkeling) vanuit haar ervaring met het ‘stadshuwelijk’ op de voordelen van langjarige strategische samenwerking tussen corporaties en ontwikkelaars.

Leerkring: Samen werken aan meer woningen

Versnelling van woningbouw blijkt in de praktijk lastig en daarom is een goede samenwerking tussen gemeenten, corporaties en ontwikkelaars cruciaal. Tijdens een leerkring neemt u deze samenwerking onder de loep.
Meer weten?

Blijf op de hoogte

Wilt u automatisch op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op Twitter of op LinkedIn.