Contact

Factsheet Omgevingswet & stedelijke transformatie

Als de nieuwe Omgevingswet op 1 juli 2022 ingaat, brengt dat grote wijzigingen, óók voor binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen. Wat wordt straks anders? En waarop kun je je voorbereiden als gemeente of ontwikkelaar? In deze factsheet vind je de belangrijkste veranderingen binnen transformatieprojecten.

Thema: Wet- en regelgeving

De regels bij gebiedstransformatie zijn ingewikkeld en dat kan het transformatieproces vertragen. Denk aan het zoeken naar mogelijkheden binnen milieuregelgeving. Welke mogelijkheden zijn er binnen de strikte normen op het gebied van luchtkwaliteit, geluid, externe veiligheid en geur? Het programma Stedelijke Transformatie laat zien hoe je binnen (en dankzij) wet- en regelgeving versnelt en bereidt je voor op de Omgevingswet.