Factsheet mengen bedrijven en woningen

Veel gemeenten willen bij transformaties functies mengen en bijvoorbeeld woningen toevoegen aan een bedrijventerrein. Eventuele hinder van bedrijven die niet te verplaatsen zijn, wordt vaak als probleem gezien. Dat hoeft niet, want vaak kan er meer dan gedacht. In dit factsheet laten we zien wat in welke situatie wél kan.

In de praktijk blijkt dat er een groot verschil zit tussen wat in bestemmingsplan staat, wat volgens milieuvergunning mag en welke activiteiten bedrijven daadwerkelijk uitvoeren. Dat biedt mogelijkheden. Globaal zien we zes veelvoorkomende (en soms) overlappende scenario’s waarin duidelijk is wat mag binnen de geldende kaders en welke mogelijkheden je dan vervolgens hebt.