Contact

Maarten Hoorn

Maarten Hoorn

Verstedelijking en gebiedsontwikkeling

Factsheet De kracht van woningcorporaties bij gebiedsontwikkeling

Woningcorporaties zijn echte kenners van de stad en hebben baat bij voldoende sociale huurwoningen. Hun expertise kan een enorme bijdrage zijn in elke fase van gebiedsontwikkeling. In deze factsheet leest u over de rol van de woningcorporatie in vier ontwikkelingsfasen. Daarnaast delen we vijf mogelijkheden voor woningcorporaties om woningen te ontwikkelen.

Jaarcongres Stedelijke Transformatie

Wilt u meer inspiratie opdoen? Omcirkel dan donderdag 2 juni in uw agenda en kom naar het jaarcongres Stedelijke Transformatie in Den Haag. Op deze dag gaan corporaties, overheden, ontwikkelaars, kennisinstellingen en andere partijen die werken aan binnenstedelijke transformatieprojecten op zoek naar het antwoord op de vraag hoe we met stedelijke gebiedstransformaties toekomstbestendige woongebieden kunnen realiseren.

Thema: Kwaliteit leefomgeving

Hoe kom je tot realistische ambities?