Contact

Maarten Hoorn

Maarten Hoorn

Verstedelijking en gebiedsontwikkeling

Essay Stedelijk investeren en onrendabele toppen

Binnenstedelijke transformatieprojecten zijn nodig en kansrijk, maar ook complex; een onrendabele top kan zomaar roet in het eten gooien en ambitieuze plannen verstoren of zelfs herontwikkeling onmogelijk maken. In het programma Stedelijke Transformatie volgen we zo’n 35 transformatieprojecten en onderzoeken we hoe je wél tot uitvoering kunt komen. In dit essay bundelen we de meest voorkomende onrendabele toppen bij gebiedstransformaties en zetten daar oplossingsmogelijkheden tegenover.

Naast de woningbouwopgave moet je als gemeente ook werk maken van verduurzaming en klimaatadaptatie. Wie wil transformeren, moet dus ook deze eisen meenemen. Dat is doorgaans al een flinke en kostbare uitdaging. Daarnaast heb je bij transformatieprojecten ook vaak te maken met meerdere eigenaren. Ieder heeft zo zijn eigen agenda en dat maakt het lastig om één koers voor een gebied uit te stippelen. Bovendien moet je zorgen voor een goede infrastructurele ontsluiting, die dus ook betaalbaar (en liefst verhaalbaar) moet zijn. Terwijl ondertussen vaak ook een onmogelijke parkeereis of ingewikkelde geluidseis zorgen voor de nodige barrières om de transformatie écht van de grond te krijgen.

In dit essay doorgronden we de welke onrendabele toppen een snelle binnenstedelijke transformatie in de weg staan en we bieden daarvoor een perspectief: met welke afspraken, eisen of steun kom je wél tot transformatie?

Meer leren?

Bekijk ook de factsheet Onrendabele toppen en lees meer over de Woningbouwimpuls.