Meedoen met uw project?

Deelname aan het programma levert u nieuwe kennis, ervaring en een verbreding van uw netwerk op. U kunt uw eigen project of cases inbrengen om samen met anderen mee aan de slag te gaan.

Analyse onrendabele toppen

Gemiddeld loopt het publieke tekort bij stedelijke transformatieprojecten op tot bijna 20 miljoen euro per project; omgerekend zo’n 13.000 euro publiek tekort per woning. Dat berekende Rebel Group in opdracht van het programma Stedelijke Transformatie. In deze analyse leest u over onrendabele toppen bij stedelijke transformatieprojecten. In welke mate is er sprake van onrendabele toppen? Waardoor worden ze veroorzaakt en wat is er aan te doen?

Rebel Group maakte een probleemanalyse en biedt met het rapport een handelingsperspectief voor gemeenten, betrokken marktpartijen en bovenal richting Rijk over hoe zij kunnen omgaan met onrendabele toppen.

Tijdens de themasessie onrendabele toppen op de programmabijeenkomst Stedelijke Transformatie presenteerde Rebel Group de uitkomsten. In deze rapportage vindt u nadere toelichting.

Download

Thema: Financieel-economische arrangementen

Binnenstedelijke gebiedstransformaties gaan gepaard met hoge investeringskosten en lange doorlooptijden. Een deel van de kosten zijn op termijn door de ontwikkeling terug te verdienen, een deel zijn onrendabele toppen. Welke kansen en mogelijkheden zijn er om de financiering wél rond te krijgen?

Het programma Stedelijke Transformatie bundelt relevante kennis over dit thema op een overzichtelijke themapagina.