Banner stratenplan

Meedoen met uw project?

Deelname aan het programma levert u nieuwe kennis, ervaring en een verbreding van uw netwerk op. U kunt uw eigen project of cases inbrengen om samen met anderen mee aan de slag te gaan.

Contact

Maarten Hoorn

Maarten Hoorn

Verstedelijking en gebiedsontwikkeling

Versnipperd grondeigendom

Bij veel binnenstedelijke gebiedstransformaties komen meerdere grondbezitters in beeld. Dit versnipperd grondeigendom (en eventueel vastgoedeigendom) maakt het lastiger om een gebiedstransformatie te starten. Dat kan bijvoorbeeld doordat het gebied nog niet volledig een woonbestemming heeft en doordat (een deel van) de partijen niet direct zit te wachten op een woonfunctie. Ook de marktdruk, of afwezigheid daarvan, kan een ontwikkeling vertragen. Het programma Stedelijke Transformatie laat zien welke instrumenten of technieken helpen om verschillende eigenaren toch op een lijn te krijgen. We lieten bijvoorbeeld de TU Delft onderzoeken welke strategieën effectief zijn bij versnipperd grondeigendom en delen ervaringen van gemeenten.