Banner stratenplan

Meedoen met uw project?

Deelname aan het programma levert u nieuwe kennis, ervaring en een verbreding van uw netwerk op. U kunt uw eigen project of cases inbrengen om samen met anderen mee aan de slag te gaan.

Versnipperd grondeigendom

Bij veel binnenstedelijke gebiedstransformaties komen meerdere (vaak veel) grondbezitters in beeld. Door dit versnipperd grondeigendom (en eventueel vastgoedeigendom) is het lastiger om een gebiedstransformatie te starten. Dat kan bijvoorbeeld doordat het gebied nog niet volledig een woonbestemming heeft en doordat (een deel van) de partijen niet direct zit te wachten op een woonfunctie. Ook de marktdruk, of afwezigheid daarvan, kan een ontwikkeling vertragen. Met welke instrumenten of technieken komen al die verschillende eigenaren toch op een lijn? Hoe behoudt de gemeente sturing?