Banner stratenplan

Meedoen met uw project?

Deelname aan het programma levert u nieuwe kennis, ervaring en een verbreding van uw netwerk op. U kunt uw eigen project of cases inbrengen om samen met anderen mee aan de slag te gaan.

Versnellen

Verschillende factoren kunnen gebiedsontwikkelingen vertragen. Die vertragende factoren komen bijvoorbeeld voort uit geldende regelgeving of uit bestaande processen. En in de praktijk is het niet één gemeente of partij die hier tegenaan loopt; vaak struikelen we over dezelfde zaken. Hoe vinden we ruimte in wetgeving? Met welke simpele ingrepen maken we het proces eenvoudiger? En hoe komen we tot een vruchtbare samenwerking om zo sneller tot een betere leefomgeving te komen? Met verhalen uit de praktijk laten we zien hoe andere spelers het proces van binnenstedelijke transformaties versnellen en versimpelen.

Onderzoek knelpunten en kansen binnenstedelijke woningbouw

Hoe kan je binnenstedelijke woningbouw versnellen? In opdracht van de provincie Utrecht zoekt Over Morgen naar antwoorden op deze vraag. De eerste uitkomsten van het onderzoek laten zien dat samenwerking en maatwerk toverwoorden zijn in binnenstedelijke woningbouwprocessen.

Van een ‘zak met gebouwen’ naar een transformatie voor de stad

Hoe kun je een gebied met 40.000 m2 leegstaande kantoren transformeren naar een woonwijk? Daar is een hoop lef en gezond verstand voor nodig. De gemeente Lelystad haalde het expertteam Versnellen/Ontslakken erbij. Samen met kantooreigenaren hebben deze projectversnellers in een interactief proces een integraal plan ontwikkeld. Daarbij wordt ook de buitenruimte heringericht.

Foto: Alex Schröder
Foto: Alex Schröder