Banner stratenplan

Meedoen met uw project?

Deelname aan het programma levert u nieuwe kennis, ervaring en een verbreding van uw netwerk op. U kunt uw eigen project of cases inbrengen om samen met anderen mee aan de slag te gaan.

Contact

Maarten Hoorn

Maarten Hoorn

Verstedelijking en gebiedsontwikkeling

Versnellen

Verschillende factoren kunnen gebiedsontwikkelingen vertragen. Die vertragende factoren komen bijvoorbeeld voort uit geldende regelgeving of uit bestaande processen. En in de praktijk is het niet één gemeente of partij die hier tegenaan loopt; vaak struikelen we over dezelfde zaken. Hoe vinden we ruimte in wetgeving? Met welke simpele ingrepen maken we het proces eenvoudiger? En hoe komen we tot een vruchtbare samenwerking om zo sneller tot een betere leefomgeving te komen? Met verhalen uit de praktijk laten we zien hoe andere spelers het proces van binnenstedelijke transformaties versnellen en versimpelen.

Foto: Alex Schröder
Foto: Alex Schröder