Banner stratenplan

Meedoen met uw project?

Deelname aan het programma levert u nieuwe kennis, ervaring en een verbreding van uw netwerk op. U kunt uw eigen project of cases inbrengen om samen met anderen mee aan de slag te gaan.

Tenderen

Bij complexe gebiedsontwikkeling gaat een tender niet om de inkoop van een product, maar om het zoeken en selecteren van een private partner in een langlopend en complex proces. Daarvoor is een goede relatie nodig tussen met die samenwerkingspartner. Ook kan een nieuw soort relatie met deze opdrachtnemer zorgen voor een versnelling van het proces, de woningproductie en de energietransitie. Daarom is het selecteren van de juiste partner essentieel: wat zijn daarvoor de selectiecriteria? Welke spelregels spreken we af voor de middelen, voortgang, transparantie, rolverdeling en het gewenste resultaat? En welke ruimte bieden de regels voor aanbesteden en staatssteun?

Themasessie: Reiswijzer gebiedsontwikkeling

De roep om versnelling van de woningproductie leidt tot een behoefte aan heldere instrumenten en processen om die snelheid te faciliteren. Om hieraan gehoor te geven, vindt een actualisatie van de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling plaats. Tijdens deze themasessie komt een eerste concept van de nieuwe Reiswijzer aan bod.

Aanbesteden doe je op partner, niet op plan

Natuurlijk is de transformatie van stedelijke gebieden een ingewikkelde opgave. Maar dat betekent niet dat je als overheid een complexe tender met een vrijwel onrealistische aanvraag hoeft uit te zetten. Het zoeken naar een private partner kan juist ook goed werken.

Minder procedure voor een beter plan

Bij gebiedsontwikkelingen zetten gemeenten vaak selectiemiddelen in om de ontwikkeling van een (deel)gebied aan een marktpartij te gunnen. Tenderen of aanbesteden is daarvoor een veelgebruikt middel. Maar de huidige praktijk wordt steeds complexer. Tijdens de themasessie Tenderen en partnerkeuze wordt verkend hoe we sneller, simpeler en tegen lagere kosten voor zowel de overheid als de marktpartijen tot betere plannen komen.

Foto: Alex Schröder
Foto: Alex Schröder