Banner stratenplan

Meedoen met uw project?

Deelname aan het programma levert u nieuwe kennis, ervaring en een verbreding van uw netwerk op. U kunt uw eigen project of cases inbrengen om samen met anderen mee aan de slag te gaan.

Samenwerken

Bij binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen is het belangrijk om te investeren in een goede samenwerking. Want juist bij dit soort processen zijn de spelers voor langere tijd aan elkaar gebonden en van elkaar afhankelijk. Hoe zorg je dat die samenwerking langdurig goed verloopt? Door in te zetten op een goede samenwerking – en door de juiste partners te selecteren – worden gebiedstransformaties sneller gerealiseerd en ontstaat mogelijk ook een betere kwaliteit bij de uitvoering.

Samen aan de slag met stedelijke transformatie: do's en don'ts

Wat zijn de do’s en don’ts bij samenwerkingen in complexe transformatieopgaven in steden? Deze vraag stond centraal in het debat dat BPD, Neprom en Platform31 organiseerden tijdens de Provada. In deze terugblik delen een aantal betrokken partijen de belangrijkste conclusies uit het debat.

Nu écht aan de slag met de stedelijke transformatie

Eén miljoen woningen in de komende decennia, met een grote binnenstedelijke opgave. We staan dus aan de vooravond van een enorme transformatie van onze steden. Hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? En wat betekent die nieuwe woningbouw voor bijvoorbeeld de leefbaarheid, mobiliteit en gezondheid in de stad? Een verslag van het eerste jaarcongres Stedelijke Transformatie op donderdag 22 februari in Amersfoort.

“De verstedelijkingsopgave kunnen we alleen samen aanpakken”

Uit de bestuurlijke conferentie Toekomstbestendige verstedelijking van de Provincie Zuid-Holland van 7 december 2017 sprak wederom urgentie. Maar volgens gedeputeerde Adri Bom-Lemstra is agenderen alleen niet genoeg. “We moeten een vliegwiel in beweging krijgen. Liefst zo snel mogelijk.”

‘Nieuwe’ instrumenten en samenwerkingsvormen bij gebiedstransformaties

Hoe kunnen gemeenten sturen op business cases en alliantievorming om stedelijke gebiedstransformaties mogelijk te maken? Erwin Heurkens en Tom Daamen van de TU Delft zochten naar daar een passend antwoord op. Aan de hand van buitenlandse cases bekijken zij welke instrumenten, samenwerkingsvormen en handelingsperspectieven mogelijk zijn bij gebiedstransformaties. Dat resulteerde in de publicatie ‘Gebiedstransformaties: Ruimte voor Durf en Diversiteit’.

Samenwerkingsvormen

Volgens Anne Marie Ferwerda van HabrakenRutten Advocaten en Ruben Vlaander, afdelingshoofd Vergunning Bouw & Milieu van de Omgevingsdienst Arnhem, maken heldere samenwerkingsafspraken aan het begin van het traject het proces inzichtelijk, navolgbaar en rechtszeker. Het sleutelwoord hierbij is transparantie.

1402-Rotterdam-Marketing