Banner stratenplan

Meedoen met uw project?

Deelname aan het programma levert u nieuwe kennis, ervaring en een verbreding van uw netwerk op. U kunt uw eigen project of cases inbrengen om samen met anderen mee aan de slag te gaan.

Planschade

De financiële haalbaarheid bij binnenstedelijke projecten is cruciaal om transformatie rond te krijgen. Onverwachte kosten kunnen tot een onuitvoerbaar plan leiden. In stedelijke ontwikkelingen en gebiedstransformaties lopen gemeenten en provincies het risico op ‘planschade’. Een gevreesd woord, dat vertragend of zelfs verlammend kan werken op binnenstedelijke gebiedstransformatieprojecten. Over dit onderwerp is tegenwoordig veel bekend. Zo biedt een stappenplan voor voorzienbaarheid om planschade te voorkomen mogelijk uitkomst.

Schieoevers

Lees meer over financieel-economische arrangementen, fondsvorming, het kostenverhaal en tenderen bij binnenstedelijke transformaties.