Banner stratenplan

Meedoen met uw project?

Deelname aan het programma levert u nieuwe kennis, ervaring en een verbreding van uw netwerk op. U kunt uw eigen project of cases inbrengen om samen met anderen mee aan de slag te gaan.

Participatie

Bedrijven en bewoners die al aanwezig zijn op de plek van de geplande transformatie, maken het proces van binnenstedelijke gebiedstransformaties niet makkelijker. Zij hebben vaak veel verschillende belangen en moeten gehoord worden – en straks zeker wanneer de nieuwe Omgevingswet ingaat, omdat hierin participatie een belangrijke rol speelt. Bij ruimtelijke procedures zijn veel mogelijkheden voor bezwaar en beroep en dit werkt nu nog vaak vertragend en frustrerend. Toch is het juist goed om bewoners, bedrijven en anderen in de directe omgeving van een project in een vroegtijdig stadium te betrekken.

Foto: Alex Schröder
Foto: Alex Schröder