Banner stratenplan

Meedoen met uw project?

Deelname aan het programma levert u nieuwe kennis, ervaring en een verbreding van uw netwerk op. U kunt uw eigen project of cases inbrengen om samen met anderen mee aan de slag te gaan.

Parkeren en mobiliteit

Parkeerplekken drukken vaak zwaar op de kosten bij een gebiedstransformatie. Veel gemeenten kijken bovendien niet verder dan de parkeerkencijfers van CROW, terwijl het type woning, de doelgroep en locatie belangrijker zijn voor het bepalen van de daadwerkelijke parkeerbehoefte. Bovendien verandert het autobezit en -gebruik door ontwikkelingen zoals deelauto’s, zelfrijdende auto’s en Mobility as a Service. Welke impact dat heeft, is nog lastig in te schatten. Binnen het programma Stedelijke Transformatie kijken we daarom hoe gemeenten omgaan met deze vraagstukken en flexibiliteit inbouwen zodat zij kunnen inspelen op deze en andere veranderingen in mobiliteit.