Banner stratenplan

Meedoen met uw project?

Deelname aan het programma levert u nieuwe kennis, ervaring en een verbreding van uw netwerk op. U kunt uw eigen project of cases inbrengen om samen met anderen mee aan de slag te gaan.

Parkeren en mobiliteit

Het realiseren van parkeerplekken legt een grote druk op de kosten bij een gebiedstransformatie. Vaak nemen gemeenten de parkeerkencijfers van het CROW praktisch over, terwijl het type woning, de doelgroep, locatie of andere factoren belangrijk zijn om te bepalen wat de daadwerkelijke parkeerbehoefte is. Zo wordt de parkeerbehoefte ook sterk beïnvloed door de ligging ten opzichte van openbaar vervoer of fietsroutes. Bovendien gaat het autobezit en -gebruik veranderen. Denk aan ontwikkelingen zoals deelauto’s, zelfrijdende auto’s en Mobility as a Service. De impact van deze ontwikkelingen is nog lastig in te schatten. Hoe zorgen we dat er niet te veel parkeervoorzieningen komen, maar bieden we genoeg mogelijkheden voor de toekomst? Hoe kunnen we flexibiliteit inbouwen?

Themasessie: Parkeren en mobiliteit

Parkeren levert een belangrijke bijdrage aan de fysieke en financiële haalbaarheid van binnenstedelijke transformaties. Uit onderzoek blijkt dat vanwege parkeren 20% minder woningen worden gerealiseerd en dat veel bewonersgarages een slechte bezetting kennen. Het is dus belangrijk om goed naar de parkeerbehoefte te kijken. In deze themasessie geven we een vervolg op de themasessie van 25 april (zie deze link voor verslag). Vandaag besteden we aandacht aan de geactualiseerde parkeerkencijfers van het CROW. Aan de hand van een aantal concrete situaties, bespreken we hoe je deze kunt toepassen.

Anders denken over parkeerproblemen

In vijf van de acht projecten belemmert parkeren de fysieke en financiële haalbaarheid van binnenstedelijke transformatie en worden twintig procent minder woningen gerealiseerd. Tijd dus om anders na te denken over parkeren, vinden Hillie Talens van CROW, Aukje van de Reijt van Goudappel Coffeng en Arnout Treuren van Era Contour.

Parkeerbehoefte en langjarige gebiedstransformaties

Parkeren is bij binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen een heikel punt. De kosten voor aanleg zijn hoog en het ruimtebeslag is groot. De wens is er daarom bij veel partijen om zo min mogelijk parkeervoorzieningen te realiseren. Maar hoe kun je hier verstandig mee omgaan? Tijdens de eerste themasessie verkenden aanwezigen aan de hand van drie casussen de mogelijkheden.

Parkeren UV Utrecht auto

Eerste jaarcongres Stedelijke Transformatie – Sessie D: Parkeren