Banner stratenplan

Meedoen met uw project?

Deelname aan het programma levert u nieuwe kennis, ervaring en een verbreding van uw netwerk op. U kunt uw eigen project of cases inbrengen om samen met anderen mee aan de slag te gaan.

Contact

Maarten Hoorn

Maarten Hoorn

Verstedelijking en gebiedsontwikkeling

Onrendabele toppen en bekostiging

Om een gebied te kunnen transformeren, moet je vaak grote (voor)investeringen doen. Die kosten zijn in veel gevallen zo groot, dat de ontwikkelingen in het gebied deze kosten niet volledig kunnen dragen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit onderzoek in opdracht van het programma Stedelijke Transformatie. Zeker bij versnipperd grondeigendom en zonder eigen gemeentelijke gronden is transformeren lastig. Het helpt dan om te weten waar de tekorten precies zitten, bijvoorbeeld aan de publieke of private kant. Een oplossing zit dan misschien in een ander financieel-economisch arrangement – al kunnen fondsvorming en het kostenverhaal optimaliseren ook uitkomst bieden.

Schieoevers

Meer weten?

Lees meer over de planschade bij binnenstedelijke gebiedstransformatie.