Banner stratenplan

Meedoen met uw project?

Deelname aan het programma levert u nieuwe kennis, ervaring en een verbreding van uw netwerk op. U kunt uw eigen project of cases inbrengen om samen met anderen mee aan de slag te gaan.

Omgevingswet

Door de nieuwe Omgevingswet moeten overheden meer samenwerken met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties bij de inrichting van een gebied. Ook heeft de nieuwe omgevingsvisie een bredere reikwijdte dan de traditionele structuurvisie. En dat vraagt om globale keuzes en niets concreet invullen of te ver vooruitkijken. Daarnaast zijn integraal werken, participatie en dereguleren belangrijke termen binnen de nieuwe wet. Gemeenten moeten meer dan ooit draagvlak creëren voor hun plannen, aantonen hoe ze dit hebben gedaan en zaken als milieu, economie, bouwen, mobiliteit en groen opnemen.

Vooruitlopen op de Omgevingswet

Emeritus-hoogleraar Friso de Zeeuw van TU Delft en Sarah Ros van Ros Bestuursadvies vertellen wat de Omgevingswet gaat betekenen voor de praktijk en bereiden u alvast voor: ga meer samenwerken met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties en staar je niet blind op het handhaven van regels.

Transformeren met een omgevingsplan

In de afgelopen vijf jaar waren er diverse experimenten met het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. Die oefeningen hebben bijgedragen tot een nieuwe manier van plannen maken. Monique Arnolds, programmamanager Implementatie Crisis- en Herstelwet, laat zien hoe transformeren via een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte nu eigenlijk werkt en geeft tips.

Maarten Hoorn