Banner stratenplan

Meedoen met uw project?

Deelname aan het programma levert u nieuwe kennis, ervaring en een verbreding van uw netwerk op. U kunt uw eigen project of cases inbrengen om samen met anderen mee aan de slag te gaan.

Omgevingswet

Door de nieuwe Omgevingswet moeten overheden meer samenwerken met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties bij de inrichting van een gebied. In de nieuwe omgevingsvisie moet je als gemeente globale keuzes maken en niets concreet invullen of te ver vooruitkijken. Ook integraal werken, participatie en dereguleren zijn belangrijk binnen de nieuwe wet; je moet meer dan ooit draagvlak creëren en aantonen voor je plannen. Ook moet je zaken als milieu, economie, bouwen, mobiliteit en groen opnemen en werken met de nieuwe manier van kostenverhaal. Het programma Stedelijke Transformatie kijkt mee hoe gemeenten nu al werken in de geest van de Omgevingswet onder de Crisis- en herstelwet en wat dit oplevert.

Maarten Hoorn