Banner stratenplan

Meedoen met uw project?

Deelname aan het programma levert u nieuwe kennis, ervaring en een verbreding van uw netwerk op. U kunt uw eigen project of cases inbrengen om samen met anderen mee aan de slag te gaan.

Milieuregelgeving

Milieuregelgeving kan binnenstedelijke gebiedstransformaties in de weg staan of flink vertragen. Normen op het gebied van luchtkwaliteit, geluid, externe veiligheid en geur zijn strikt. Maar wie slim is, vindt ook mogelijkheden. Zo kunnen gemeenten ook besluiten af te wijken van geldende milieunormen. Denk aan de Stad- en milieubenadering, maar ook binnen de Crisis- en herstelwet wordt de mogelijkheid geboden om (tijdelijk) af te wijken. Waar ligt de ruimte in de regels? Zijn er bepaalde afwijkmogelijkheden die nog niet uitgenut worden?