Banner stratenplan

Meedoen met uw project?

Deelname aan het programma levert u nieuwe kennis, ervaring en een verbreding van uw netwerk op. U kunt uw eigen project of cases inbrengen om samen met anderen mee aan de slag te gaan.

Milieuregelgeving

Milieuregelgeving kan binnenstedelijke gebiedstransformaties in de weg staan of flink vertragen. Normen op het gebied van luchtkwaliteit, geluid, externe veiligheid en geur zijn strikt. Maar wie slim is, vindt ook mogelijkheden in de huidige wet- en regelgeving. In de praktijk blijkt bijvoorbeeld vaak dat de overlast van bedrijvigheid in te perken is, waardoor mengen van wonen en werken wèl kan. Ook kun je soms afwijken van geldende milieunormen, bijvoorbeeld met de Stad- en milieubenadering. Volgens de Crisis- en herstelwet kun je ook (tijdelijk) afwijken. Het programma Stedelijke Transformatie brengt in kaart waar ruimte zit binnen de regels en welke afwijkmogelijkheden (vaak) nog niet benut worden.

Utrecht fiets

Lees meer over de flexibele bestemmingsplannen en de Omgevingswet bij binnenstedelijke gebiedstransformatie.