Banner stratenplan

Meedoen met uw project?

Deelname aan het programma levert u nieuwe kennis, ervaring en een verbreding van uw netwerk op. U kunt uw eigen project of cases inbrengen om samen met anderen mee aan de slag te gaan.

Kwaliteit van plan

Ambities zijn mooi, maar een plan moet wel financieel haalbaar en uitvoerbaar blijven. Daarom worden transformatieplannen vaak aangepast en dat kan ten koste van de kwaliteit gaan. Dat terwijl zeker bij verdichting en een intensiever gebruik van het openbaar gebied een goede kwaliteit essentieel is. Een goed plan moet ook antwoord geven op andere maatschappelijke opgaven, zoals de energietransitie, klimaatadaptatie, bereikbaarheid en inclusiviteit. Het programma Stedelijke Transformatie onderzoekt hoe gemeenten dat nu al doen en welke zaken bijdragen aan de kwaliteit, zonder dat de kosten de pan uit rijzen of vertraging ontstaat. In de praktijk blijken daarvoor een goed proces, slimme werkwijze en de juiste randvoorwaarden daarbij helpen.

Co-Green Overtoomse Veld energieneutraal Amsterdam