Banner stratenplan

Meedoen met uw project?

Deelname aan het programma levert u nieuwe kennis, ervaring en een verbreding van uw netwerk op. U kunt uw eigen project of cases inbrengen om samen met anderen mee aan de slag te gaan.

Kwaliteit van plan

Bij binnenstedelijke gebiedstransformaties komen veel verschillende belangen samen. We kunnen samen torenhoge ambities hebben, maar het moet wel financieel haalbaar blijven. Ook wordt vaak gekeken naar de optimalisatie van het plan, om de uitvoerbaarheid te vergroten. Hoe zetten we dan toch in op een goede kwaliteit? Want zeker bij binnenstedelijke transformaties waarbij sprake is van verdichting, en waarbij bijvoorbeeld het openbaar gebied intensiever wordt gebruikt, is er een hele goede kwaliteit essentieel. Daarnaast moet het plan ook antwoord geven op andere maatschappelijke opgaven, zoals de energietransitie, klimaatadaptatie, bereikbaarheid en inclusiviteit. Hoe kunnen we deze opgaven op een slimme manier meekoppelen, zonder dat de kosten de pan uit rijzen of vertraging ontstaat?