Banner stratenplan

Meedoen met uw project?

Deelname aan het programma levert u nieuwe kennis, ervaring en een verbreding van uw netwerk op. U kunt uw eigen project of cases inbrengen om samen met anderen mee aan de slag te gaan.

Kwaliteit van plan

Bij binnenstedelijke gebiedstransformaties komen veel verschillende belangen samen. We kunnen samen torenhoge ambities hebben, maar het moet wel financieel haalbaar blijven. Ook wordt vaak gekeken naar de optimalisatie van het plan, om de uitvoerbaarheid te vergroten. Hoe zetten we dan toch in op een goede kwaliteit? Want zeker bij binnenstedelijke transformaties waarbij sprake is van verdichting, en waarbij bijvoorbeeld het openbaar gebied intensiever wordt gebruikt, is er een hele goede kwaliteit essentieel. Daarnaast moet het plan ook antwoord geven op andere maatschappelijke opgaven, zoals de energietransitie, klimaatadaptatie, bereikbaarheid en inclusiviteit. Hoe kunnen we deze opgaven op een slimme manier meekoppelen, zonder dat de kosten de pan uit rijzen of vertraging ontstaat?

Kwaliteit is problemen vertalen in kansen voor de (fysieke) omgeving

In het tweede deel van de themasessie Kwaliteit van plan op 15 mei in Woerden werd de theorie vertaald naar de praktijk in Woerden en Heerlen. Hoe kom je tot een goede kwaliteit van plan bij binnenstedelijke transformaties?

“Kwaliteit ontstaat in de harten van mensen”

In het eerste deel van de themasessie Kwaliteit van plan op 15 mei in Woerden gaf welstandscommissie-expert Flip ten Cate tips hoe je een goede kwaliteit behoudt ondanks, of juist door een stapeling van eisen.

Minder procedure voor een beter plan

Gebiedsontwikkelingen worden steeds complexer. Door nieuwe opgaven als duurzaamheid, door de mix van functies in een gebied en doordat er meer en andere partijen betrokken zijn bij een ontwikkeling. Dat betekent dat een tender niet altijd leidt tot het beste plan voor die locatie. Met de themasessie tenderen en partnerkeuze, willen we verkennen hoe we sneller, simpeler en tegen lagere kosten voor zowel de overheid als de marktpartijen tot betere plannen kunnen komen.

Binnenstedelijk bouwen met oog voor sociale opgaven

Door de crisis kwamen veel bouwprojecten tot stilstand. Maar in de gemeente Delft is deze tegenslag omgezet in een kansrijk programma richting 2040. Een interview met Raimond de Prez, wethouder van de gemeente Delft.

Co-Green Overtoomse Veld energieneutraal Amsterdam