Banner stratenplan

Meedoen met uw project?

Deelname aan het programma levert u nieuwe kennis, ervaring en een verbreding van uw netwerk op. U kunt uw eigen project of cases inbrengen om samen met anderen mee aan de slag te gaan.

Kostenverhaal

Wil een initiatiefnemer een bouwplan realiseren en is daarvoor een ‘ruimtelijk
Besluit’ (bijvoorbeeld nieuw bestemmingsplan) nodig? Dan moeten gemeenten volgens de ‘Grexwet’ (Wet ruimtelijke ordening, artikel 6.4) de kosten voor de inrichting van de openbare ruimte verhalen op alle grondeigenaren die ontwikkelen binnen het plangebied – vaak de initiatiefnemer(s). Hiervoor is een exploitatieplan nodig. Die kosten hebben bijvoorbeeld betrekking op onderzoeken, de benodigde procedure of voorzieningen als wegen, verlichting, riolering. Maar er is vaak verschil van opvatting over wat wordt verstaan onder bovenplanse verevening en ruimtelijke ontwikkelingen. Gemeenten moeten in hun structuurplan aangeven wat ze op dit punt aan welk project toerekenen. Het kostenverhaal wordt in de praktijk vaak geregeld met anterieure overeenkomsten. Welke afspraken moet en kun je maken bij kostenverhaal?

“De verdeelsleutel wordt hét nieuwe sleutelbegrip”

Bij alle ruimtelijke ontwikkelingen en besluiten maakt de gemeente kosten. Bijvoorbeeld voor het aanpassen van het bestemmingsplan of de aanleg van openbare voorzieningen zoals wegen, verlichting en riolering. Die kosten kan de gemeente doorrekenen aan de grondeigenaar. Maar welke kosten vallen onder dit kostenverhaal? En hoe werkt het bij organische ontwikkelingen, wanneer er meer onzekerheid over het eindbeeld is?

Kostenverhaal bij organische gebiedsontwikkeling

Bij organische ontwikkelingen wordt kostenverhaal complexer, omdat er meer onzekerheid over het eindbeeld is. Het huidige instrumentarium is hierop eigenlijk niet ingericht: voor een goede exploitatieopzet is inzicht in alle kosten en opbrengsten noodzakelijk. Daarmee wordt het lastig de kosten toe te rekenen. Hoe is het kostenverhaal wel te bepalen? Zijn partijen bang zichzelf in de vingers te snijden? Zijn er goede voorbeelden?

Foto: Alex Schröder