Banner stratenplan

Meedoen met uw project?

Deelname aan het programma levert u nieuwe kennis, ervaring en een verbreding van uw netwerk op. U kunt uw eigen project of cases inbrengen om samen met anderen mee aan de slag te gaan.

Kostenverhaal

Wil een initiatiefnemer een bouwplan realiseren en is daarvoor een ‘ruimtelijk
Besluit’ (bijvoorbeeld nieuw bestemmingsplan) nodig? Dan moeten gemeenten volgens de ‘Grexwet’ (Wet ruimtelijke ordening, artikel 6.4) de kosten voor de inrichting van de openbare ruimte verhalen op alle grondeigenaren die ontwikkelen binnen het plangebied – vaak de initiatiefnemer(s). Hiervoor is een exploitatieplan nodig. Die kosten hebben bijvoorbeeld betrekking op onderzoeken, de benodigde procedure of voorzieningen als wegen, verlichting, riolering. Maar er is vaak verschil van opvatting over wat wordt verstaan onder bovenplanse verevening en ruimtelijke ontwikkelingen. Gemeenten moeten in hun structuurplan aangeven wat ze op dit punt aan welk project toerekenen. Het kostenverhaal wordt in de praktijk vaak geregeld met anterieure overeenkomsten. Welke afspraken moet en kun je maken bij kostenverhaal?