Banner stratenplan

Meedoen met uw project?

Deelname aan het programma levert u nieuwe kennis, ervaring en een verbreding van uw netwerk op. U kunt uw eigen project of cases inbrengen om samen met anderen mee aan de slag te gaan.

Kostenverhaal

Als gemeente maak je bij een gebiedstransformatie altijd kosten voor ontwikkeling van het openbaar gebied en voor de procedure. Deze kosten kun je (gedeeltelijk) verhalen op de ruimtelijke ontwikkelingen. Vaak sluiten gemeenten en initiatiefnemers hiervoor een anterieure overeenkomst. Gebeurt dat niet? Dan stelt de gemeente een exploitatieplan vast op basis waarvan het kostenverhaal plaatsvindt. De aankomende Omgevingswet brengt veranderingen voor het kostenverhaal, waarvoor de regels staan vastgelegd in de huidige Wet ruimtelijke ordening. Het programma Stedelijke Transformatie laat zien dat de toepassingsmogelijkheden voor het kostenverhaal vaak breder zijn dan wordt aangenomen. Ook brengen we mogelijkheden voor bovenplanse verevening en ruimtelijke ontwikkelingen en de veranderingen die de Omgevingswet in kaart.

Foto: Alex Schröder