Banner stratenplan

Meedoen met uw project?

Deelname aan het programma levert u nieuwe kennis, ervaring en een verbreding van uw netwerk op. U kunt uw eigen project of cases inbrengen om samen met anderen mee aan de slag te gaan.

Fondsvorming

Marktpartijen kunnen vaak niet zelfstandig langdurige, complexe binnenstedelijke transformatieprojecten dragen. Dit soort projecten hebben een hoog risicoprofiel, met onzekerheid over het rendement, een enorm complexe opgave en een lange doorlooptijd. Een fonds kan helpen om toch de noodzakelijke, omvangrijke en langjarige voorinvesteringen te doen voor binnenstedelijke gebiedstransformaties. Bijvoorbeeld voor de uitkoop van bedrijven, sloop en sanering, aanleggen van de infrastructuur of verbeteren van de bereikbaarheid. Hoe werkt zo’n fonds? En onder welke condities kan dergelijk fonds helpen bij het versnellen en opschalen van binnenstedelijke gebiedstransformaties?

Foto: Alex Schröder
Foto: Alex Schröder

Lees meer over de financieel-economische arrangementen bij binnenstedelijke gebiedstransformatie.