Banner stratenplan

Meedoen met uw project?

Deelname aan het programma levert u nieuwe kennis, ervaring en een verbreding van uw netwerk op. U kunt uw eigen project of cases inbrengen om samen met anderen mee aan de slag te gaan.

Fondsvorming

Langdurige, complexe binnenstedelijke transformatieprojecten hebben een hoog risicoprofiel met een onzeker rendement en lange doorlooptijd. Dat kunnen marktpartijen vaak niet zelfstandig dragen. Een fonds kan helpen om de noodzakelijke, omvangrijke en langjarige voorinvesteringen te doen. Bijvoorbeeld voor de uitkoop van bedrijven, sloop en sanering, aanleggen van de infrastructuur of verbeteren van de bereikbaarheid. Het programma Stedelijke Transformatie verkent hoe en wanneer zo’n (revolverend) fonds uitkomst biedt en hoe je het kunt optuigen en initiatiefnemers laat bijdragen – los van het kostenverhaal. Ook verkennen we de mogelijkheden van de Financieringsfaciliteit voor binnenstedelijke gebiedstransformatie van BZK.