Banner stratenplan

Meedoen met uw project?

Deelname aan het programma levert u nieuwe kennis, ervaring en een verbreding van uw netwerk op. U kunt uw eigen project of cases inbrengen om samen met anderen mee aan de slag te gaan.

Flexibele planvorming

Een goed bestemmingsplan is niet in beton gegoten, maar biedt enige flexibiliteit en ruimte tijdens de bouw en in de toekomst. Dat maakt het mogelijk om goed te kunnen inspelen op veranderingen in de markt en de economie. Zo hoeft een bescheiden wijziging ook geen grootse vertraging te betekenen. Flexibele bestemmingsplannen gaan uit van samenwerking tussen partijen vanaf de start van de gebiedstransformatie, in plaats van een tijdrovend inspraaktraject achteraf. Dat maakt veranderingen in de loop van de jaren makkelijker te realiseren. Maar wat maakt een bestemmingsplan genoeg flexibel en hoe biedt toch voldoende zekerheid? Wat is technisch mogelijk? En hoe behouden gemeenten de regie?

Foto: Alex Schröder
Foto: Alex Schröder