Banner stratenplan

Meedoen met uw project?

Deelname aan het programma levert u nieuwe kennis, ervaring en een verbreding van uw netwerk op. U kunt uw eigen project of cases inbrengen om samen met anderen mee aan de slag te gaan.

Flexibele bestemmingsplannen

Een goed bestemmingsplan is niet in beton gegoten, maar biedt enige flexibiliteit en ruimte tijdens de bouw en in de toekomst. Dat maakt het mogelijk om goed te kunnen inspelen op veranderingen in de markt en de economie. Zo hoeft een bescheiden wijziging ook geen grootse vertraging te betekenen. Flexibele bestemmingsplannen gaan uit van samenwerking tussen partijen vanaf de start van de gebiedstransformatie, in plaats van een tijdrovend inspraaktraject achteraf. Dat maakt veranderingen in de loop van de jaren makkelijker te realiseren. Maar wat maakt een bestemmingsplan genoeg flexibel en hoe biedt toch voldoende zekerheid? Wat is technisch mogelijk? En hoe behouden gemeenten de regie?

Themasessie: Flexibele bestemmingsplannen

Om goed in te kunnen spelen op veranderingen in de markt en de economie is het belangrijk dat bestemmingsplannen enige flexibiliteit hebben. Als alles in beton is gegoten, dan heb je de vertraging ingebouwd zodra sprake is van een kleine wijziging. Hoe doe je dat goed? Waar moet je aan denken? Wanneer is het verstandig terug te gaan naar de gemeenteraad? En hoe ga je om met de onzekerheid ten aanzien van de resultaten en kwaliteit?

Minimale kans op vertraging met een flexibel bestemmingsplan

De markt en de economie staan nooit stil. Daarom moet een bestemmingsplan een bepaalde flexibiliteit hebben, want de markt en de economie staan nooit stil. Ook kunnen tijdens het proces omwonenden zich verzetten tegen veranderingen in hun leef- en werkomgeving. Daarom wil je de ruimte hebben om goed te kunnen inspelen op eventuele veranderingen.

Foto: Alex Schröder
Foto: Alex Schröder