Banner stratenplan

Meedoen met uw project?

Deelname aan het programma levert u nieuwe kennis, ervaring en een verbreding van uw netwerk op. U kunt uw eigen project of cases inbrengen om samen met anderen mee aan de slag te gaan.

Financieel-economische arrangementen

Gemeenten hebben minder mogelijkheden voor voorinvesteringen in nieuwe bouwprojecten. Daarom zijn collectieve voorinvesteringen belangrijker dan ooit. Hoe komen alle verschillende partijen op één lijn en zorgen we voor binnenstedelijke transformatie met financieel én maatschappelijk rendement? Hoe brengen we publieke en private investeerders bij elkaar?

Schieoevers

Meer weten?

Lees meer over de planschade bij binnenstedelijke gebiedstransformatie.