Banner stratenplan

Meedoen met uw project?

Deelname aan het programma levert u nieuwe kennis, ervaring en een verbreding van uw netwerk op. U kunt uw eigen project of cases inbrengen om samen met anderen mee aan de slag te gaan.

Financieel-economische arrangementen

Gemeenten hebben minder mogelijkheden voor voorinvesteringen in nieuwe bouwprojecten. Daarom zijn collectieve voorinvesteringen belangrijker dan ooit. Hoe komen alle verschillende partijen op één lijn en zorgen we voor binnenstedelijke transformatie met financieel én maatschappelijk rendement? Hoe brengen we publieke en private investeerders bij elkaar?

Themasessie: Onrendabele toppen

Het realiseren van een sluitende businesscase blijkt voor veel binnenstedelijke gebiedstransformaties lastig. Hierdoor komen initiatieven niet altijd van de grond. Deze themasessie gaat in op de mogelijkheden om onrendabele toppen te beperken.

Financiële problemen ombuigen tot oplossingsrichtingen

De transformatie van bestaande gebieden is een ingewikkeld proces met collectieve voorinvesteringen en verschillende eigenaren met verschillende belangen. Hoe krijg je alle partijen op één lijn en de transformatie financieel voor elkaar? De City Deal Binnenstedelijk Bouwen & Transformatie geeft het stappenplan.

Schieoevers

Meer weten?

Lees meer over de planschade bij binnenstedelijke gebiedstransformatie.