Banner stratenplan

Meedoen met uw project?

Deelname aan het programma levert u nieuwe kennis, ervaring en een verbreding van uw netwerk op. U kunt uw eigen project of cases inbrengen om samen met anderen mee aan de slag te gaan.

Cultuurhistorie

Een onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis van een gebied biedt een goede basis voor een integrale omgevingsvisie. Hoe heeft het gebied zich ontwikkeld tot nu toe: wat zijn de historische waarden? Wanneer ging het fout? En wat zijn de mogelijkheden voor een gebied?

Cultuurhistorie als inspiratie voor ruimtelijke oplossingen

Bij binnenstedelijke gebiedstransformaties speelt cultuurhistorie vaak alleen een rol als er erfgoed in het geding is. Dan kan het tijdig meenemen van cultuurhistorische randvoorwaarden risico’s verminderen. Maar de ontstaansgeschiedenis kan nog meer betekenen in een visie en ontwerp; het kan aantrekkelijke ruimtelijke oplossingen bieden. Zoals bij het Havenkwartier in Deventer.

“Behoud en ontwikkeling van cultureel erfgoed vraagt om flexibiliteit”

Dat de woningbouwopgave en verstedelijking urgente agendapunten zijn, lijdt geen twijfel meer. Voor steden met een zeer rijke historie kent deze opgave een extra dimensie. Een interview met wethouder Marieke Spijkerman van de gemeente Kampen over stedelijke transformatie.

Foto: Alex Schröder
Foto: Alex Schröder