Banner stratenplan

Meedoen met uw project?

Deelname aan het programma levert u nieuwe kennis, ervaring en een verbreding van uw netwerk op. U kunt uw eigen project of cases inbrengen om samen met anderen mee aan de slag te gaan.

Contact

Maarten Hoorn

Maarten Hoorn

Verstedelijking en gebiedsontwikkeling

Bouwen naar behoefte

Als gemeente is het belangrijk om een goede woonvisie te hebben. Want het is van belang dat we bouwen voor de juiste behoefte op de juiste plek. Zoals voor verschillende doelgroepen, sociale woningbouw of middenhuur. Door de vergrijzing en doordat mensen langer op zichzelf blijven wonen, zijn ook andere typen woningen nodig. En bovendien moet de businesscase kloppen. Hoe zorgen we in deze aantrekkende woningmarkt, met een groeiend risico op woningtekorten, voor voldoende woningen? En voor betrokkenheid en draagvlak bij alle partners (gemeenten, corporaties en marktpartijen), zodat goede plannen versneld tot ontwikkeling komen – met de gewenste kwaliteit en voor de juiste doelgroepen, nu en in de toekomst?

Externe publicaties

Rapport Demografie en de Woningmarkt

Het aantal alleenstaanden in Nederland neemt al sinds de eeuwwisseling snel toe. En met de vergrijzing in het verschiet gaat deze trend nog verder doorzetten. Wat dit betekent voor de woningmarkt?

1356-Stadsontwikkeling