Zoekresultaten

1-20 van 129 resultaten

“De verdeelsleutel wordt hét nieuwe sleutelbegrip”

https://www.stedelijketransformatie.nl/actueel/stedelijke-transformatie-nieuws/de-verdeelsleutel-wordt-het-nieuwe-sleutelbegrip
Dsc 1841 1528287661 internal thumb small 1531408713
Bij alle ruimtelijke ontwikkelingen en besluiten maakt de gemeente kosten. Bijvoorbeeld voor het aanpassen van het bestemmingsplan of de aanleg van openbare voorzieningen zoals wegen, verlichting en riolering. Die kosten kan de gemeente doorrekenen aan de grondeigenaar. Maar welke kosten vallen onder dit kostenverhaal? En hoe werkt het bij organische ontwikkelingen, wanneer er meer onzekerheid over het eindbeeld is?
Lees meer

Nationaal revolverend fonds gebiedstransformaties

https://www.stedelijketransformatie.nl/bijeenkomsten/nationaal-revolverend-fonds-gebiedstransformaties
Dsc 1435 internal thumb small 1528287408
De afgelopen periode formuleerde het programma Stedelijke Transformatie een advies over de nut en noodzaak en de contouren van het revolverend fonds gebiedstransformaties. Minister Ollongren vindt dit advies van meerwaarde en het ministerie van BZK werkt dit de komende tijd verder uit. De eerste richtingen zijn binnenkort beschikbaar. Tijdens de themasessie op 19 juli is een afvaardiging van het ministerie aanwezig om deze richtingen toe te lichten.
Lees meer

Versnipperd grondgebied, maar zonder versnipperde visie

https://www.stedelijketransformatie.nl/actueel/stedelijke-transformatie-nieuws/versnipperd-grondgebied-maar-zonder-versnipperde-visie
Dsc 0927 internal thumb small 1528294249
Transformatie van gebieden betekent bijna automatisch veel verschillende grondeigenaren. Vaak is niet alleen het grondbezit versnipperd, maar is ook sprake van versnippering in perspectieven, belangen en toekomstplannen. Dit kan transformatieprojecten complex maken. Tijdens een themasessie gingen we aan de hand van drie casussen op zoek naar oplossingsrichtingen.
Lees meer

Kwaliteit van plan

https://www.stedelijketransformatie.nl/bijeenkomsten/kwaliteit-van-plan
Co green overtoomse veld energieneutraal amsterdam internal thumb small 1527600380
Bij binnenstedelijke gebiedstransformaties kan de kwaliteit van plan onder druk komen te staan. Bijvoorbeeld door urgentie, optimalisaties om de haalbaarheid te vergroten, uiteenlopende belangen en een intensiever gebruik van het gebied. Hoe houd je dan de kwaliteit van het plan hoog? Hoe ga je om met de spanning om wel snelheid te maken en een goede kwaliteit te geven?
Lees meer

Leusden: Princenhof

https://www.stedelijketransformatie.nl/projecten/leusden-princenhof
Naam project: Princenhof Plaats: Leusden Contactpersoon: Dave Ruter, projectleider gebiedsontwikkeling Marktpartij: - Omschrijving Princenhof is een kantoren- en bedrijvenlocatie aan de noordzijde van Leusden. De kantorenleegstand is hier relatief hoog …
Lees meer

Themasessie: Reiswijzer gebiedsontwikkeling

https://www.stedelijketransformatie.nl/bijeenkomsten/themasessie-reiswijzer-gebiedsontwikkeling
Dsc 2254 internal thumb small 1528293978
De roep om versnelling van de woningproductie leidt tot een behoefte aan heldere instrumenten en processen om die snelheid te faciliteren. Om hieraan gehoor te geven, vindt een actualisatie van de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling plaats. Tijdens deze themasessie komt een eerste concept van de nieuwe Reiswijzer aan bod.
Lees meer

Themasessie: Onrendabele toppen

https://www.stedelijketransformatie.nl/bijeenkomsten/themasessie-onrendabele-toppen-1
Schieoevers 1517837362 internal thumb small 1524754190
Het realiseren van een sluitende businesscase blijkt voor veel binnenstedelijke gebiedstransformaties lastig. Hierdoor komen initiatieven niet altijd van de grond. Deze themasessie gaat in op de mogelijkheden om onrendabele toppen te beperken.
Lees meer

Themasessie: Versnipperd grondeigendom

https://www.stedelijketransformatie.nl/bijeenkomsten/themasessie-versnipperd-grondeigendom-1
Dsc 0927 internal thumb small 1528294249
Veel binnenstedelijke gebiedstransformaties hebben te maken met meerdere of veel grondbezitters. Het versnipperd grondeigendom (en eventueel vastgoedeigendom) maakt het lastiger om te starten met een gebiedstransformatie. Tijdens deze themasessie staat het proces om tot een gezamenlijke visie te komen centraal.
Lees meer

Themasessie: Flexibele bestemmingsplannen

https://www.stedelijketransformatie.nl/bijeenkomsten/themasessie-flexibele-bestemmingsplannen
Dsc 6561 internal thumb small 1528287256
Om goed in te kunnen spelen op veranderingen in de markt en de economie is het belangrijk dat bestemmingsplannen enige flexibiliteit hebben. Als alles in beton is gegoten, dan heb je de vertraging ingebouwd zodra sprake is van een kleine wijziging. Hoe doe je dat goed? Waar moet je aan denken? Wanneer is het verstandig terug te gaan naar de gemeenteraad? En hoe ga je om met de onzekerheid ten aanzien van de resultaten en kwaliteit?
Lees meer

Themasessie: Parkeren en mobiliteit

https://www.stedelijketransformatie.nl/bijeenkomsten/parkeren-en-mobiliteit-oktober
Parkeren uv utrecht auto internal thumb small 1523455916
Parkeren levert een belangrijke bijdrage aan de fysieke en financiële haalbaarheid van binnenstedelijke transformaties. Deze themasessie is een vervolg op de themasessie van 25 april. We besteden aandacht aan de geactualiseerde parkeerkencijfers van het CROW en bespreken aan de hand van een aantal concrete situaties hoe je deze kunt toepassen.
Lees meer

Programmabijeenkomst Stedelijke Transformatie

https://www.stedelijketransformatie.nl/bijeenkomsten/programmabijeenkomst-stedelijke-transformatie
P1010849 internal thumb small 1529488083
Het programma Stedelijke Transformatie loopt nu ruim een half jaar. In deze periode hebben we in themasessies eerste stappen gemaakt om te doorgronden wat de dilemma’s zijn bij gebiedstransformaties. In de themasessies isoleren we een probleem om hiermee aan de slag te gaan. Tijdens deze programmabijeenkomst staan juist meer overkoepelende thema’s centraal. Daarnaast willen we de eerste lessen uit de verschillende themasessies met elkaar combineren in de projecten.
Lees meer

Fonds helpt bij binnenstedelijke gebiedstransformatie

https://www.stedelijketransformatie.nl/actueel/stedelijke-transformatie-nieuws/fonds-helpt-bij-binnenstedelijke-gebiedstransformatie
Cover revolverend fonds stedelijke transformatie internal thumb small 1528971053
Minister Ollongren bereidt een revolverend fonds voor om woningbouw te stimuleren in transformatiegebieden. Hiervoor stelt zij 38 miljoen euro beschikbaar. Het programma Stedelijke Transformatie formuleerde een advies over de nut en noodzaak en de contouren van het fonds. Vandaag presenteerde een afvaardiging van het programma dit aan het ministerie.
Lees meer

“Kwaliteit ontstaat in de harten van mensen”

https://www.stedelijketransformatie.nl/actueel/stedelijke-transformatie-nieuws/kwaliteit-ontstaat-in-de-harten-van-mensen
Iamsterdam 3343 internal thumb small 1528450557
Bij binnenstedelijke gebiedstransformaties staat de kwaliteit van plan snel onder druk. Bijvoorbeeld door urgentie, optimalisaties om de haalbaarheid te vergroten, uiteenlopende belangen en een intensiever gebruik van het gebied. Hoe houd je dan de kwaliteit van het plan hoog? Tijdens de themasessie Kwaliteit van Plan tipt Flip ten Cate (Federatie Ruimtelijke Kwaliteit) handige kwaliteitsinstrumenten en pleit hij voor een stapeling van belangen om kwaliteit te winnen.
Lees meer

Kwaliteit is problemen vertalen in kansen voor de (fysieke) omgeving

https://www.stedelijketransformatie.nl/actueel/stedelijke-transformatie-nieuws/kwaliteit-is-problemen-vertalen-in-kansen-voor-de-fysieke-omgeving
Dsc 6424 internal thumb small 1528447797
Bij binnenstedelijke gebiedstransformaties staat de kwaliteit van plan snel onder druk. Bijvoorbeeld door urgentie, optimalisaties om de haalbaarheid te vergroten, uiteenlopende belangen en een intensiever gebruik van het gebied. Hoe houd je dan de kwaliteit van het plan hoog? Tijdens de themasessie Kwaliteit van Plan bekeek het Ontwerpteam (O-team) van het ministerie van BZK samen met deelnemers naar het kwaliteitsaspect bij concrete transformatieplannen uit Woerden en Heerlen.
Lees meer

Onderzoek knelpunten en kansen binnenstedelijke woningbouw

https://www.stedelijketransformatie.nl/actueel/stedelijke-transformatie-nieuws/onderzoek-knelpunten-en-kansen-binnenstedelijke-woningbouw
Utrecht fiets internal thumb small 1528287783
Hoe kan je binnenstedelijke woningbouw versnellen? In opdracht van de provincie Utrecht zoekt Over Morgen naar antwoorden op deze vraag. De eerste uitkomsten van het onderzoek laten zien dat samenwerking en maatwerk toverwoorden zijn in binnenstedelijke woningbouwprocessen.
Lees meer

Samen aan de slag met stedelijke transformatie: do's en don'ts

https://www.stedelijketransformatie.nl/actueel/stedelijke-transformatie-nieuws/samen-aan-de-slag-met-stedelijke-transformatie-do-s-en-don-ts
Knipsel internal thumb small 1528372272
Wat zijn de do’s en don’ts bij samenwerkingen in complexe transformatieopgaven in steden? Deze vraag stond centraal in het debat dat BPD, Neprom en Platform31 organiseerden tijdens de Provada. In deze terugblik delen een aantal betrokken partijen de belangrijkste conclusies uit het debat.
Lees meer

Ingrediënten voor een landelijk fonds binnenstedelijke transformatie

https://www.stedelijketransformatie.nl/actueel/stedelijke-transformatie-nieuws/ingredienten-voor-een-landelijke-fonds-binnenstedelijke-transformatie
Img 0434 internal thumb small 1528288920
Vandaag kondigde minister Ollongren van het ministerie van Binnenlandse Zaken tijdens de Provada aan dat ze een revolverend fonds wil instellen voor de transformatie van woningbouw op locaties waar de druk op de woningmarkt groot is. In de voorjaarsnota is een bedrag van 38 miljoen euro gereserveerd voor de vulling van dit fonds. Zij nodigde partijen van harte uit om mee te denken over zo’n fonds. Het programma Stedelijke Transformatie werkt aan een advies over dit fonds.
Lees meer

Versnipperd grondeigendom

https://www.stedelijketransformatie.nl/thema-s/versnipperd-grondeigendom
Bij veel binnenstedelijke gebiedstransformaties zorgt versnipperd grondeigendom dat een gebiedstransformatie lastig van start komt. Hoe kom je dan toch tot actie? Welke instrumenten of technieken krijgen de verschillende eigenaren op een lijn? Hoe behoudt de gemeente sturing?
Lees meer

Versnellen

https://www.stedelijketransformatie.nl/thema-s/versnellen
Verschillende factoren kunnen gebiedsontwikkelingen vertragen en vaak struikelen we over dezelfde zaken. Met verhalen uit de praktijk laten we zien hoe andere spelers het proces van binnenstedelijke transformaties versnellen en versimpelen.
Lees meer

Tenderen

https://www.stedelijketransformatie.nl/thema-s/tenderen
Bij complexe gebiedsontwikkeling gaat een tender niet om de inkoop van een product, maar om het zoeken en selecteren van de juiste private partner in een langlopend en complex proces. Wat zijn slimme selectiecriteria en welke spelregels spreken jullie af? En welke speelruimte biedt de regelgeving?
Lees meer