Zoekresultaten

1-20 van 149 resultaten

Instrumenten mixen: sturen binnen stedelijke transformatie

https://www.stedelijketransformatie.nl/actueel/stedelijke-transformatie-nieuws/instrumenten-mixen-sturen-binnen-stedelijke-transformatie
Foto tu delft internal thumb small 1539778043
Welk type aanpak en alliantie zijn nodig om gebieden succesvol te transformeren? Onderzoekers van de TU Delft vertellen tijdens de programmadag Stedelijke Transformatie over een mix van instrumenten die zowel op harde als zachte wijze sturing geven aan de betrokken partijen.
Lees meer

Allianties transformeren de stad

https://www.stedelijketransformatie.nl/actueel/stedelijke-transformatie-nieuws/allianties-transformeren-de-stad
Dsc 0018 internal thumb small 1539777204
De tijd dat we vertrouwden op centrale ordening, sturing en maakbaarheid is voorbij. Samenwerking tussen overheid en markt is in deze tijd cruciaal om complexe maatschappelijke vraagstukken, zoals de verstedelijkingsopgave, aan te pakken. Hoe zorg je dan voor een optimaal samenspel? Maarten Königs van Holland Branding Group pleit op de programmabijeenkomst Stedelijke Transformatie voor allianties. “Mensen of organisaties alleen redden het niet, allianties zijn platforms voor het creëren van projecten.”
Lees meer

Samenwerken bij gebiedstransformaties

https://www.stedelijketransformatie.nl/actueel/stedelijke-transformatie-nieuws/programmadag-stedelijke-transformatie-inzetten-op-samenwerken
20181009 131234 internal thumb small 1539769905
Samenwerking is een essentieel thema bij alle gebiedstransformaties. Dat blijkt uit het eerste halfjaar van het programma Stedelijke Transformatie. Dit thema stond dan ook centraal tijdens de programmadag op 9 oktober in Ede. In verschillende deelsessies werd ingegaan op succesfactoren voor samenwerking en in de plenaire sessie ging Martijn Frijters in op de vraag: wat maakt samenwerking zo lastig?
Lees meer

Themasessie Versnipperd grondeigendom

https://www.stedelijketransformatie.nl/bijeenkomsten/themasessie-versnipperd-grondeigendom-2
Dsc 0017 internal thumb small 1539705188
Veel binnenstedelijke gebiedstransformaties hebben te maken met meerdere of veel grondbezitters. Het versnipperd grondeigendom (en eventueel vastgoedeigendom) maakt het lastiger om te starten met een gebiedstransformatie. Tijdens de themasessie op 11 december verkennen we samen met Fred Hobma (TU Delft) hoe het stimuleren van vrijwillige grondtransacties werkt. Wat maakt dat partijen vrijwillig meewerken? Hoe ga je om met vertrouwen? Wat voor flankerend beleid kun je hiervoor inzetten?
Lees meer

De Dag van de Stad

https://www.stedelijketransformatie.nl/bijeenkomsten/de-dag-van-de-stad
Handtekeningbeelddvds binnenstad 336x280 internal thumb small 1539617831
Op de Dag van de Stad 2018 komen ruim 2.000 mensen bij elkaar die in Nederland werken aan toekomstbestendige steden en stedelijke regio’s. Want elke dag zijn bestuurders, ambtenaren, ondernemers, actieve inwoners, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en wetenschappers bezig om de steden in Nederland verder te brengen. Het programma Stedelijke Transformatie draagt ook bij aan de Dag van de Stad
Lees meer

Gezamenlijk de balans in binnensteden terugbrengen

https://www.stedelijketransformatie.nl/actueel/stedelijke-transformatie-nieuws/gezamenlijk-de-balans-in-binnensteden-terugbrengen
Jop fackeldey statenzaal  fotostudio wierd  internal thumb small 1539350055
Nederland staat voor een enorme opgave met de verstedelijking. Met name in de steden groeit de vraag naar woningen. Op de Dag van de Stad gaat Jop Fackeldey, Gedeputeerde Provincie Flevoland en voorzitter Programma Stedelijke Transformatie in gesprek met medebestuurders van zowel overheden als marktpartijen in een lunchsessie. “Het is zo belangrijk dat we met elkaar kennis en kunde uitwisselen.”
Lees meer

De transformerende stad volgens Urban Futures Studio

https://www.stedelijketransformatie.nl/actueel/stedelijke-transformatie-nieuws/de-transformerende-stad-volgens-urban-futures-studio
Dsc 0016 internal thumb small 1538579260
De grote transformatie-opgaven gaan ook op de jaarlijkse Dag van de Stad op 29 oktober in Amersfoort niet ongemerkt voorbij. In het paviljoen ‘De transformerende stad’ gaan de aanwezigen onder leiding van Suzanne Potjer en Peter Pelzer van Urban Futures Studio (Universiteit Utrecht) kijken hoe we ‘wijken van de toekomst’ kunnen realiseren. Een wijk waar het leven niet alleen bestaat uit minder gas en meer bakstenen, maar waarin er op allerlei manieren vooruitgang is bereikt.
Lees meer

Jop Fackeldey boegbeeld programma Stedelijke Transformatie

https://www.stedelijketransformatie.nl/actueel/stedelijke-transformatie-nieuws/jop-fackeldey-boegbeeld-programma-stedelijke-transformatie
Jf internal thumb small 1538408590
Tijdens de Dag van de Stad op 29 oktober draait het programma Stedelijke Transformatie precies een jaar. Sindsdien doen maar liefs 26 gemeenten mee in het intensiveringsprogramma dat de woningproductie in de steden moet versnellen en opschalen. Jop Fackeldey, die als voormalig voorzitter van de fysieke pijler van het G40 Stedennetwerk één van de initiatiefnemers van het programma was, is sinds kort boegbeeld van het programma en in die rol aanjager van binnenstedelijke gebiedstransformaties.
Lees meer

Partnerselectie in praktijk

https://www.stedelijketransformatie.nl/actueel/stedelijke-transformatie-nieuws/partnerselectie-in-praktijk
Stedelijke transformatie mh3 internal thumb small 1536770471
Bij complexe binnenstedelijke transformatieprojecten, waar de publieke en private belangen groot zijn en afstemming nodig is, lijkt partnerselectie een geschikt instrument. Het selecteren moet geen doel op zich zijn, maar leiden tot samenwerkingen waarbij betere plannen tot stand komen. Tijdens een themasessie op 13 juni gingen deelnemers aan de hand van bestaande en fictieve casussen in gesprek over de wijze waarop partnerselectie eruit zou kunnen zien.
Lees meer

Minimale kans op vertraging met een flexibel bestemmingsplan

https://www.stedelijketransformatie.nl/actueel/stedelijke-transformatie-nieuws/minimale-kans-op-vertraging-met-een-flexibel-bestemmingsplan
Schieoevers 1517837362 internal thumb small 1524754190
Een bestemmingsplan moet een bepaalde flexibiliteit hebben, want de markt en de economie staan nooit stil. Ook kunnen tijdens het proces omwonenden zich verzetten tegen veranderingen in hun leef- en werkomgeving. Daarom wil je de ruimte hebben om goed te kunnen inspelen op eventuele veranderingen. Met een flexibel bestemmingsplan houd je bij aanvang al rekening met die onzekere factoren, zeggen Dorine Cleton van Cleton & Com, Peter Klooster van de gemeente Lelystad en Peter Klevering van Ballast Nedam.
Lees meer

Stedelijke kavelruil: mogelijkheden en ervaringen

https://www.stedelijketransformatie.nl/actueel/stedelijke-transformatie-nieuws/stedelijke-kavelruil-mogelijkheden-en-ervaringen
Schieoevers 1517837362 internal thumb small 1524754190
Bij stedelijke kavelruil bepalen particuliere eigenaren zelf hoe hun woon- en leefomgeving eruit komt te zien. Dit instrument komt straks in de nieuwe Omgevingswet, maar eigenaren van onroerend goed kunnen er nu al mee aan de slag dankzij het Stimuleringsprogramma Stedelijke Kavelruil. Volgens programmamanager Theo Aquarius werkt het instrument goed bij stedelijke transformatie en bij versnipperd eigendom. Kavelruil heeft vooral als resultaat dat eigenaren elkaar beter weten te vinden en anticiperen op elkaars wensen.
Lees meer

Van een ‘zak met gebouwen’ naar een transformatie voor de stad

https://www.stedelijketransformatie.nl/actueel/stedelijke-transformatie-nieuws/van-een-zak-met-gebouwen-naar-een-transformatie-voor-de-stad
Dsc 8418 internal thumb small 1528294124
Hoe kun je een gebied met 40.000 m2 leegstaande kantoren transformeren naar een woonwijk? Daar is een hoop lef en gezond verstand voor nodig. De gemeente Lelystad haalde het expertteam Versnellen/Ontslakken erbij. Samen met kantooreigenaren hebben deze projectversnellers in een interactief proces een integraal plan ontwikkeld. Daarbij wordt ook de buitenruimte heringericht.
Lees meer

Aanbesteden doe je op partner, niet op plan

https://www.stedelijketransformatie.nl/actueel/stedelijke-transformatie-nieuws/aanbesteden-doe-je-op-partner-niet-op-plan
Schieoevers 1517837362 internal thumb small 1524754190
Natuurlijk is de transformatie van stedelijke gebieden een ingewikkelde opgave. Maar dat betekent niet dat je als overheid een complexe tender met een vrijwel onrealistische aanvraag hoeft uit te zetten. Aanbestedingsexpert Roger Kersten van AKRO legt uit dat overheden bij Europese aanbestedingen geen plan moeten zoeken, maar de juiste private partner. Zo vond de gemeente Rijswijk ook de juiste partner voor de ontwikkeling van RijswijkBuiten.
Lees meer

Hoe zorg je voor goede samenwerkingsafspraken?

https://www.stedelijketransformatie.nl/actueel/stedelijke-transformatie-nieuws/hoe-zorg-je-voor-goede-samenwerkingsafspraken
Schieoevers 1517837362 internal thumb small 1524754190
Bij gebiedsontwikkelingen spelen lange samenwerkingsprocessen tussen markt en overheid. Hoe zorg je dat die samenwerking goed verloopt? Volgens Anne Marie Ferwerda van HabrakenRutten Advocaten en Ruben Vlaander, afdelingshoofd Vergunning Bouw & Milieu van de Omgevingsdienst Arnhem, maken heldere samenwerkingsafspraken aan het begin van het traject het proces inzichtelijk, navolgbaar en rechtszeker. Het sleutelwoord hierbij is transparantie.
Lees meer

Buitenlandse instrumenten voor gebiedsontwikkeling

https://www.stedelijketransformatie.nl/actueel/stedelijke-transformatie-nieuws/buitenlandse-instrumenten-voor-gebiedsontwikkeling
Schieoevers 1517837362 internal thumb small 1524754190
Hoe kunnen gemeenten sturen op business cases en alliantievorming om stedelijke gebiedstransformaties mogelijk te maken? Erwin Heurkens en Tom Daamen van de TU Delft zochten naar daar een passend antwoord op. Aan de hand van buitenlandse cases bekijken zij welke instrumenten, samenwerkingsvormen en handelingsperspectieven mogelijk zijn bij gebiedstransformaties. Dat resulteerde in de publicatie ‘Gebiedstransformaties: Ruimte voor Durf en Diversiteit’.
Lees meer

Planschade voorkomen? Organiseer voorzienbaarheid

https://www.stedelijketransformatie.nl/actueel/stedelijke-transformatie-nieuws/planschade-voorkomen-organiseer-voorzienbaarheid
Schieoevers 1517837362 internal thumb small 1524754190
In stedelijke ontwikkelingen en gebiedstranformaties lopen gemeenten en provincies het risico op ‘planschade’. Een gevreesd woord, dat vertragend of zelfs verlammend kan werken op binnenstedelijke gebiedstransformatieprojecten. Arjan Bregman, verbonden aan de Juridische Expertpool Planschade van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), biedt een stappenplan voor voorzienbaarheid om planschade te voorkomen.
Lees meer

Vragen over participatie? De inspiratiegids geeft antwoord (en voorbeelden)

https://www.stedelijketransformatie.nl/actueel/stedelijke-transformatie-nieuws/vragen-over-participatie-de-inspiratiegids-geeft-antwoord-en-voorbeelden
Parkeren uv utrecht auto internal thumb small 1523456332
Binnenstedelijke transformatie vraagt om een goede interactie met bedrijven, bewoners en andere gebiedsgebruikers. Door zo snel mogelijk samen om tafel te zitten, vergroot je de kwaliteit van oplossingen én de acceptatie voor het plan en proces. Het samenbrengen van verschillende perspectieven, kennis en creativiteit vergroten dus de waarde van je plan. Anita van de Looij en Marte Kappert van de Katalysator Participatie geven in de Inspiratiegids Participatie Omgevingswet voorbeelden hoe je participatie slim inzet bij gebiedstransformaties.
Lees meer

Anders denken over parkeerproblemen

https://www.stedelijketransformatie.nl/actueel/stedelijke-transformatie-nieuws/anders-denken-over-parkeerproblemen
Parkeren uv utrecht auto internal thumb small 1523456332
In vijf van de acht projecten belemmert parkeren de fysieke en financiële haalbaarheid van binnenstedelijke transformatie. Door de ruimte die parkeerplaatsen innemen, wordt twintig procent minder woningen gerealiseerd. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau Rebel. Hoog tijd dus om anders na te denken over parkeren, vinden Hillie Talens van CROW, Aukje van de Reijt van Goudappel Coffeng en Arnout Treuren van Era Contour. Kan parkeren niet elders? Of moeten we autogebruik ontmoedigen?
Lees meer

Transformeren met een omgevingsplan

https://www.stedelijketransformatie.nl/actueel/stedelijke-transformatie-nieuws/transformeren-met-een-omgevingsplan
Maarten hoorn internal thumb small 1528287857
In de afgelopen vijf jaar waren er diverse experimenten met het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. Die oefeningen hebben bijgedragen tot een nieuwe manier van plannen maken. Monique Arnolds, programmamanager Implementatie Crisis- en Herstelwet, laat zien hoe transformeren via een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte nu eigenlijk werkt en geeft tips.
Lees meer

Vooruitlopen op de Omgevingswet

https://www.stedelijketransformatie.nl/actueel/stedelijke-transformatie-nieuws/vooruitlopen-op-de-omgevingswet
Maarten hoorn internal thumb small 1528287857
Emeritus-hoogleraar Friso de Zeeuw van TU Delft en Sarah Ros van Ros Bestuursadvies vertellen wat de Omgevingswet gaat betekenen voor de praktijk en bereiden u alvast voor: ga meer samenwerken met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties en staar je niet blind op het handhaven van regels.
Lees meer