Winterspecial Stedelijke Transformatie

In deze winterspecial bundelen we onze belangrijkste publicaties voor u, overzichtelijk per thema. Kijk webinars terug, leer van praktijkvoorbeelden, of lees de columns van Jop Fackeldey, voorzitter van het programma Stedelijke Transformatie. Lees meer

Zomerspecial Stedelijke Transformatie

Werkt u aan een transformatieproject en wilt u zich deze zomer laten inspireren? In deze zomerspecial bundelen we onze belangrijkste publicaties voor u, overzichtelijk per thema. Kijk webinars terug, leer van praktijkvoorbeelden, of lees onze essays. Lees meer

Essay Participatie georganiseerd door private partijen

Nieuwe verhoudingen in omgevingsparticipatie

Omgevingsparticipatie wordt steeds belangrijker, maar het wordt steeds minder vanzelfsprekend dat de overheid die participatie organiseert. Private partijen, zoals projectontwikkelaars en andere private initiatiefnemers, organiseren steeds vaker zelf de participatie met de omgeving. Soms uit eigen beweging, soms op aandringen van de overheid. En dat gaat door de Omgevingswet straks nog vaker voorkomen en in belang toenemen. In dit essay delen we praktijkervaringen, theoretische perspectieven, reflecties en concrete adviezen voor marktpartijen, overheden, maatschappelijke initiatiefnemers en betrokkenen. Lees meer

Stroomschema vergunning stikstof

Te veel stikstofneerslag is slecht voor de natuur. Daarom heb je een natuurvergunning of toestemmingsbesluit nodig voor transformatieprojecten waarbij stikstof vrijkomt. En vergunningen via het Programma Aanpak Stikstof (PAS) zijn ongeldig. Hoe ga je dan verder? Het programma Stedelijke Transformatie toont de weg met het Stroomschema vergunning stikstof. Lees meer

Essay Stedelijk investeren en onrendabele toppen

Binnenstedelijke transformatieprojecten zijn nodig en kansrijk, maar ook complex; een onrendabele top kan zomaar roet in het eten gooien en ambitieuze plannen verstoren of zelfs herontwikkeling onmogelijk maken. In het programma Stedelijke Transformatie volgen we zo’n 35 transformatieprojecten en onderzoeken we hoe je wél tot uitvoering kunt komen. In dit essay bundelen we de meest voorkomende onrendabele toppen bij gebiedstransformaties en zetten daar oplossingsmogelijkheden tegenover. Lees meer