Stappenplan: Hoe kom je tot een passende parkeereis?

Bij bijna 90 procent van de transformatieprojecten zorgt het gebouwd parkeren voor kopzorgen bij ontwikkelaars. Dat blijkt uit de Analyse onrendabele toppen door Rebel Group in opdracht van het programma Stedelijke Transformatie. Tegelijk stellen gemeenten vaak een te hoge parkeereis, zo blijkt ook uit een onderzoek van de provincie Zuid-Holland. Het stappenplan Hoe kom je tot een passende parkeereis? helpt eisen scherper stellen. Dat kan helpen om deze vaak onrendabele top te overbruggen. Lees meer

Stappenplan Gebiedsfonds

Een gebiedsfonds kan helpen bij investeringen in het openbaar gebied. Denk aan het schoon en veilig maken van het gebied en de aanleg van de hoofd water-, groen- en wegenstructuur. Deze pot geld is een vorm van kostenverhaal en wordt gevuld door de verschillende initiatiefnemers binnen de gebiedstransformatie (publieke, private & maatschappelijke partijen). Hoe stel je zo’n gebiedsfonds op? Het stappenplan Gebiedsfonds legt in acht stappen de basis. Lees meer

Serious Game Transform

Samenwerken bij binnenstedelijke gebiedstransformaties

In de serious game Transform komen onderhandeling en samenwerking samen. Spelers verplaatsen zich in bewoners, een gemeente of projectontwikkelaar. Zij bouwen eerst ieder hun ideale wijk vanuit hún belang. Daarna gaan ze onderhandelen: hoe krijgen we de verschillende belangen bij elkaar? Hoe zorgen we dat er uiteindelijk een wijk komt waarin ieders belang tot zijn recht komt? Lees meer

Essay Leren van stedelijke transformaties

Over sturingsdilemma’s en veerkracht in binnenstedelijke gebiedsontwikkeling

Bij stedelijke transformaties proberen we de bestaande gebouwde omgeving aan te passen aan onze huidige en toekomstige behoeften. Dat is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Op het pad van transformatie bevinden zich nogal wat organisatorische, financiële, en juridische barrières. Tijdens een gebiedstransformatie is het bovendien noodzakelijk om te anticiperen op de economische cyclus, het politieke getij en de veranderende vraag van mens en bedrijf. Wat kunnen we hiervoor leren van grote transformatieprocessen uit het verleden? Lees meer

Essay Versnipperd grondeigendom

Hoe ga je om met verschillende grondeigenaren bij binnenstedelijke transformatie?

Hoe ga je om met verschillende grondeigenaren bij binnenstedelijke transformatie? Welke strategieën kunnen initiatiefnemers hanteren en wat betekent dit voor grondtransacties, samenwerking, tempo en onderlinge afhankelijkheid van kavels? Dit essay biedt inzicht. Lees meer

Analyse onrendabele toppen

Rebel Groep analyseerde op verzoek van het programma Stedelijke Transformatie onrendabele toppen bij stedelijke transformatieprojecten. In welke mate is er sprake van onrendabele toppen? Waardoor worden ze veroorzaakt en wat is er aan te doen? Lees meer

Revolverende fondsen bij gebiedstransformatie

Dit onderzoek brengt in beeld wat de mogelijke meerwaarde is van een nationaal revolverend fonds voor binnenstedelijke gebiedstransformaties. Daartoe stelden we de volgende onderzoeksvraag: Wat is de meerwaarde van een nationaal revolverend fonds om (voorinvesteringen bij) woningbouw op binnenstedelijke brownfields van de grond te krijgen? Lees meer