Nieuwe ambities in samenhang

Elke vier jaar analyseert Platform31 enkele coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. Voor de periode 2018-2022 duidden we de akkoorden van 25 gemeenten: grote,- middelgrote en kleinere plattelandsgemeenten. Lees meer

Uitwerking aanpak binnenstedelijke transformatiegebieden REOS

Binnenstedelijke transformatiegebieden kunnen een belangrijke rol spelen in de versterking van de maatschappelijke en economische aantrekkingskracht van steden. ‘Toplocaties met een (inter)nationale uitstraling’ is het wenkende perspectief, maar wat is daarvoor nodig en wat kunnen locaties van elkaar leren? Lees meer

Spaar het landschap voor sterkere steden

In dit eerste artikel in de driedelige serie ‘bouwen in de stad’, een pleidooi voor binnenstedelijk bouwen. Kohlmann en Tragter roepen op om de verleiding om te bouwen ‘in de wei’ te weerstaan. Het groen in en om onze steden heeft immers een unieke kwaliteit. Daarnaast is de compacte stad efficiënter, duurzamer, goed voor de economie én nou eenmaal het meest in trek. Lees meer