Winterspecial Stedelijke Transformatie

Wilt u deze winter inspiratie opdoen om uw transformatieproject te versnellen? In deze winterspecial bundelen we onze belangrijkste publicaties voor u, overzichtelijk per thema. Kijk webinars terug, leer van praktijkvoorbeelden, of ontdek onze luisterartikelen. Lees meer

Factsheet Omgevingswet & stedelijke transformatie

Als de nieuwe Omgevingswet op 1 juli 2022 ingaat, brengt dat grote wijzigingen, óók voor binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen. Wat wordt straks anders? En waarop kun je je voorbereiden als gemeente of ontwikkelaar? In deze factsheet vind je de belangrijkste veranderingen binnen transformatieprojecten. Lees meer

Factsheet mengen bedrijven en woningen

Veel gemeenten willen bij transformaties functies mengen en bijvoorbeeld woningen toevoegen aan een bedrijventerrein. Eventuele hinder van bedrijven die niet te verplaatsen zijn, wordt vaak als probleem gezien. Dat hoeft niet, want vaak kan er meer dan gedacht. In dit factsheet laten we zien wat in welke situatie wél kan. Lees meer

Factsheet Ambities integreren in plaats van stapelen

Door binnenstedelijke transformatie kun je de woningproductie versnellen en opschalen. We willen natuurlijk dat die nieuwe woongebieden toekomstbestendig zijn en bijdragen aan een inclusieve, gezonde, duurzame en veilige stad. Hoe voorkom je dat dit ten koste gaat van de betaalbaarheid en snelheid van transformaties? Wat kunnen markt en overheid samen doen om ambities te integreren, in plaats van te stapelen? Deze factsheet geeft vijf tips voor overheden én marktpartijen. Lees meer

Essay Financiering van gebiedstransformatie

Strategieën voor het toepassen van verschillende financieringsvormen bij binnenstedelijke gebiedsontwikkeling

De financiering van binnenstedelijke gebiedstransformaties is zo complex en veelomvattend, dat het vaak afschrikt om je hierin te verdiepen. Een duik in de financiering helpt echter meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden én onmogelijkheden van transformatieplannen. In opdracht van het programma Stedelijke Transformatie schreef de TU Delft het essay Financiering van gebiedstransformatie om deze koudwatervrees weg te nemen. Lees meer

Checklist spelregelkaart

Versnipperd grondeigendom maakt gebiedsontwikkeling lastig. Meerdere gemeenten maken gebruik van een spelregelkaart om transformaties te versnellen. Met een spelregelkaart stel je kaders en randvoorwaarden op kavelniveau waarbinnen ontwikkelaars hun plannen kunnen opstellen. Zo zorg je meteen voor samenhang binnen de toekomstige ontwikkeling. Wat heb je nodig voor zo’n spelregelkaart? En hoe stel je hem op? De Checklist spelregelkaart legt het kort en krachtig uit. Lees meer

Factsheet Onrendabele toppen

Driekwart van de gemeenten rekent op publiek tekorten bij stedelijke transformaties. Bijna de helft ziet ook private tekorten. Waardoor worden die tekorten veroorzaakt? En wat zijn mogelijke oplossingsrichtingen? In de factsheet Onrendabele toppen staat dit kort en overzichtelijk opgesomd. Lees meer

Stappenplan: Dealen met sturingsdilemma’s

Op het pad van stedelijke transformatie kom je altijd organisatorische, financiële en juridische barrières tegen. Uit de praktijk blijkt dat het helpt om te denken in dilemma’s. Zo kun je beter inspelen op onvoorziene tegenslagen en veranderingen in de economische cyclus, het politieke getij en de vraag van mens en bedrijf. Het stappenplan Dealen met sturingsdilemma’s geeft in het kort handvatten hoe te handelen. Lees meer

Leren transformeren in de middelgrote stad

Acht middelgrote Brabantse gemeenten en de provincie Noord-Brabant investeerden in 2019 in kennisontwikkeling rondom binnenstedelijke transformatie. Bent u benieuwd naar de belangrijkste lessen en inzichten? Lees meer