Spaar het landschap voor sterkere steden

In dit eerste artikel in de driedelige serie ‘bouwen in de stad’, een pleidooi voor binnenstedelijk bouwen. Kohlmann en Tragter roepen op om de verleiding om te bouwen ‘in de wei’ te weerstaan. Het groen in en om onze steden heeft immers een unieke kwaliteit. Daarnaast is de compacte stad efficiënter, duurzamer, goed voor de economie én nou eenmaal het meest in trek. Lees meer

Uitwerking aanpak binnenstedelijke transformatiegebieden REOS

Binnenstedelijke transformatiegebieden kunnen een belangrijke rol spelen in de versterking van de maatschappelijke en economische aantrekkingskracht van steden. ‘Toplocaties met een (inter)nationale uitstraling’ is het wenkende perspectief, maar wat is daarvoor nodig en wat kunnen locaties van elkaar leren? Lees meer

Nieuwe ambities in samenhang

Elke vier jaar analyseert Platform31 enkele coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. Voor de periode 2018-2022 duidden we de akkoorden van 25 gemeenten: grote,- middelgrote en kleinere plattelandsgemeenten. Lees meer

Revolverende fondsen bij gebiedstransformatie

Dit onderzoek brengt in beeld wat de mogelijke meerwaarde is van een nationaal revolverend fonds voor binnenstedelijke gebiedstransformaties. Daartoe stelden we de volgende onderzoeksvraag: Wat is de meerwaarde van een nationaal revolverend fonds om (voorinvesteringen bij) woningbouw op binnenstedelijke brownfields van de grond te krijgen? Lees meer

Analyse onrendabele toppen

Rebel Groep analyseerde op verzoek van het programma Stedelijke Transformatie onrendabele toppen bij stedelijke transformatieprojecten. In welke mate is er sprake van onrendabele toppen? Waardoor worden ze veroorzaakt en wat is er aan te doen? Lees meer

Essay Versnipperd grondeigendom

Hoe ga je om met verschillende grondeigenaren bij binnenstedelijke transformatie?

Hoe ga je om met verschillende grondeigenaren bij binnenstedelijke transformatie? Welke strategieën kunnen initiatiefnemers hanteren en wat betekent dit voor grondtransacties, samenwerking, tempo en onderlinge afhankelijkheid van kavels? Dit essay biedt inzicht. Lees meer

Essay Leren van stedelijke transformaties

Over sturingsdilemma’s en veerkracht in binnenstedelijke gebiedsontwikkeling

Bij stedelijke transformaties proberen we de bestaande gebouwde omgeving aan te passen aan onze huidige en toekomstige behoeften. Dat is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Op het pad van transformatie bevinden zich nogal wat organisatorische, financiële, en juridische barrières. Tijdens een gebiedstransformatie is het bovendien noodzakelijk om te anticiperen op de economische cyclus, het politieke getij en de veranderende vraag van mens en bedrijf. Wat kunnen we hiervoor leren van grote transformatieprocessen uit het verleden? Lees meer

Serious Game Transform

Samenwerken bij binnenstedelijke gebiedstransformaties

In de serious game Transform komen onderhandeling en samenwerking samen. Spelers verplaatsen zich in bewoners, een gemeente of projectontwikkelaar. Zij bouwen eerst ieder hun ideale wijk vanuit hún belang. Daarna gaan ze onderhandelen: hoe krijgen we de verschillende belangen bij elkaar? Hoe zorgen we dat er uiteindelijk een wijk komt waarin ieders belang tot zijn recht komt? Lees meer

Stappenplan Gebiedsfonds

Een gebiedsfonds kan helpen bij investeringen in het openbaar gebied. Denk aan het schoon en veilig maken van het gebied en de aanleg van de hoofd water-, groen- en wegenstructuur. Deze pot geld is een vorm van kostenverhaal en wordt gevuld door de verschillende initiatiefnemers binnen de gebiedstransformatie (publieke, private & maatschappelijke partijen). Hoe stel je zo’n gebiedsfonds op? Het stappenplan Gebiedsfonds legt in acht stappen de basis. Lees meer

Stappenplan: Hoe kom je tot een passende parkeereis?

Bij bijna 90 procent van de transformatieprojecten zorgt het gebouwd parkeren voor kopzorgen bij ontwikkelaars. Dat blijkt uit de Analyse onrendabele toppen door Rebel Group in opdracht van het programma Stedelijke Transformatie. Tegelijk stellen gemeenten vaak een te hoge parkeereis, zo blijkt ook uit een onderzoek van de provincie Zuid-Holland. Het stappenplan Hoe kom je tot een passende parkeereis? helpt eisen scherper stellen. Dat kan helpen om deze vaak onrendabele top te overbruggen. Lees meer

Leren transformeren in de middelgrote stad

Acht middelgrote Brabantse gemeenten en de provincie Noord-Brabant investeerden in 2019 in kennisontwikkeling rondom binnenstedelijke transformatie. Bent u benieuwd naar de belangrijkste lessen en inzichten? Lees meer

Stappenplan: Dealen met sturingsdilemma’s

Op het pad van stedelijke transformatie kom je altijd organisatorische, financiële en juridische barrières tegen. Uit de praktijk blijkt dat het helpt om te denken in dilemma’s. Zo kun je beter inspelen op onvoorziene tegenslagen en veranderingen in de economische cyclus, het politieke getij en de vraag van mens en bedrijf. Het stappenplan Dealen met sturingsdilemma’s geeft in het kort handvatten hoe te handelen. Lees meer

Factsheet Onrendabele toppen

Driekwart van de gemeenten rekent op publiek tekorten bij stedelijke transformaties. Bijna de helft ziet ook private tekorten. Waardoor worden die tekorten veroorzaakt? En wat zijn mogelijke oplossingsrichtingen? In de factsheet Onrendabele toppen staat dit kort en overzichtelijk opgesomd. Lees meer

Checklist spelregelkaart

Versnipperd grondeigendom maakt gebiedsontwikkeling lastig. Meerdere gemeenten maken gebruik van een spelregelkaart om transformaties te versnellen. Met een spelregelkaart stel je kaders en randvoorwaarden op kavelniveau waarbinnen ontwikkelaars hun plannen kunnen opstellen. Zo zorg je meteen voor samenhang binnen de toekomstige ontwikkeling. Wat heb je nodig voor zo’n spelregelkaart? En hoe stel je hem op? De Checklist spelregelkaart legt het kort en krachtig uit. Lees meer

Essay Financiering van gebiedstransformatie

Strategieën voor het toepassen van verschillende financieringsvormen bij binnenstedelijke gebiedsontwikkeling

De financiering van binnenstedelijke gebiedstransformaties is zo complex en veelomvattend, dat het vaak afschrikt om je hierin te verdiepen. Een duik in de financiering helpt echter meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden én onmogelijkheden van transformatieplannen. In opdracht van het programma Stedelijke Transformatie schreef de TU Delft het essay Financiering van gebiedstransformatie om deze koudwatervrees weg te nemen. Lees meer

Factsheet Ambities integreren in plaats van stapelen

Door binnenstedelijke transformatie kun je de woningproductie versnellen en opschalen. We willen natuurlijk dat die nieuwe woongebieden toekomstbestendig zijn en bijdragen aan een inclusieve, gezonde, duurzame en veilige stad. Hoe voorkom je dat dit ten koste gaat van de betaalbaarheid en snelheid van transformaties? Wat kunnen markt en overheid samen doen om ambities te integreren, in plaats van te stapelen? Deze factsheet geeft vijf tips voor overheden én marktpartijen. Lees meer

Factsheet mengen bedrijven en woningen

Veel gemeenten willen bij transformaties functies mengen en bijvoorbeeld woningen toevoegen aan een bedrijventerrein. Eventuele hinder van bedrijven die niet te verplaatsen zijn, wordt vaak als probleem gezien. Dat hoeft niet, want vaak kan er meer dan gedacht. In dit factsheet laten we zien wat in welke situatie wél kan. Lees meer

Factsheet Omgevingswet & stedelijke transformatie

Als de nieuwe Omgevingswet op 1 juli 2022 ingaat, brengt dat grote wijzigingen, óók voor binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen. Wat wordt straks anders? En waarop kun je je voorbereiden als gemeente of ontwikkelaar? In deze factsheet vind je de belangrijkste veranderingen binnen transformatieprojecten. Lees meer

Winterspecial Stedelijke Transformatie

Wilt u deze winter inspiratie opdoen om uw transformatieproject te versnellen? In deze winterspecial bundelen we onze belangrijkste publicaties voor u, overzichtelijk per thema. Kijk webinars terug, leer van praktijkvoorbeelden, of ontdek onze luisterartikelen. Lees meer

Essay Stedelijk investeren en onrendabele toppen

Binnenstedelijke transformatieprojecten zijn nodig en kansrijk, maar ook complex; een onrendabele top kan zomaar roet in het eten gooien en ambitieuze plannen verstoren of zelfs herontwikkeling onmogelijk maken. In het programma Stedelijke Transformatie volgen we zo’n 35 transformatieprojecten en onderzoeken we hoe je wél tot uitvoering kunt komen. In dit essay bundelen we de meest voorkomende onrendabele toppen bij gebiedstransformaties en zetten daar oplossingsmogelijkheden tegenover. Lees meer