Meedoen met uw project?

Deelname aan het programma levert u nieuwe kennis, ervaring en een verbreding van uw netwerk op. U kunt uw eigen project of cases inbrengen om samen met anderen mee aan de slag te gaan.

Uitwerking aanpak binnenstedelijke transformatiegebieden REOS

Binnenstedelijke transformatiegebieden kunnen een belangrijke rol spelen in de versterking van de maatschappelijke en economische aantrekkingskracht van steden. ‘Toplocaties met een (inter)nationale uitstraling’ is het wenkende perspectief, maar wat is daarvoor nodig en wat kunnen locaties van elkaar leren?

De gesignaleerde kansen en knelpunten bewegen zich rond opgaven als het realiseren van gemengde en bijzondere woonmilieus, een goed innovatieklimaat, een goede bereikbaarheid en duurzame en slimme gebieden. Daarnaast wordt het creëren van organiserend en investerend vermogen als cruciaal beschouwd om de complexiteit van de opgaven het hoofd te kunnen bieden.

Cover