Meedoen met uw project?

Deelname aan het programma levert u nieuwe kennis, ervaring en een verbreding van uw netwerk op. U kunt uw eigen project of cases inbrengen om samen met anderen mee aan de slag te gaan.

Spaar het landschap voor sterkere steden

In dit eerste artikel in de driedelige serie ‘bouwen in de stad’, een pleidooi voor binnenstedelijk bouwen. Kohlmann en Tragter roepen op om de verleiding om te bouwen ‘in de wei’ te weerstaan. Het groen in en om onze steden heeft immers een unieke kwaliteit. Daarnaast is de compacte stad efficiënter, duurzamer, goed voor de economie én nou eenmaal het meest in trek. De weerbarstige praktijk vraagt om twee antwoorden: scherpe beleidskeuzes, bijvoorbeeld in omgevingsvisies, en de bereidheid van alle overheidslagen om er gezamenlijk in te investeren. Aan de vakwereld de vervolgens de uitdaging om haar energie te steken in de praktische uitwerking: ‘hoe kan het wel?’

afbeelding 1