Meedoen met uw project?

Deelname aan het programma levert u nieuwe kennis, ervaring en een verbreding van uw netwerk op. U kunt uw eigen project of cases inbrengen om samen met anderen mee aan de slag te gaan.

Nieuwe ambities in samenhang

Elke vier jaar analyseert Platform31 enkele coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. Voor de periode 2018-2022 duidde de kennis- en netwerkorganisatie de akkoorden van 25 gemeenten: grote,- middelgrote en plattelandsgemeenten. Van Hulst in Zeeland tot Oldambt in Groningen, van Amsterdam tot Venlo en van Waalwijk tot Zutphen. Voor deze gemeenten keek Platform31 in het bijzonder naar zes thema’s: ontwikkeling van de economie in stad en regio, toekomstbestendig wonen, activering van mensen die langs de kant staan, transformatie in het sociaal domein, de aanpak van problematische schulden, de transitie naar een duurzame samenleving.

Analyse coalitieakkoorden 2018