Contact

Factsheet Transformatie van winkelgebieden

Winkelgebieden hebben te maken met een toenemende leegstand. Leegstand betekent meer dan het onbezet zijn van een pand. Verschraling van het kwalitatieve aanbod, effecten op de leefbaarheid en veiligheid en vatbaarheid voor ondermijnende activiteiten zijn daarvan voorbeelden. Transformatie van winkelgebieden is een pijler om deze problemen tegen te gaan. In deze factsheet vindt u handvatten en voorbeelden.

Meer weten over de transformatie van winkelgebieden?

In een webinar van de Retailagenda, het programma Stedelijke Transformatie, KERN en Platform31 namen we de transformatie van winkelgebieden onder de loep. Na een introductie over de Retailagenda gingen zo’n 100 deelnemers mee op een digitale rondreis langs Hengelo, Oosterhout en Rotterdam.


Het winkelcentrum van Schalkwijk in Haarlem is een goed voorbeeld van een gebied waar een ingrijpende transformatie plaatsvindt. Met ruim 70 eigenaren is het een complexe opgave. Op 7 oktober leert u van de transformatieaanpak in Schalkwijk, verkent u het transformatiegebied en verdiept u uw kennis over de de landelijke transformatieopgave.

Thema: Kwaliteit leefomgeving

Hoe kom je tot realistische ambities?