Meedoen met uw project?

Deelname aan het programma levert u nieuwe kennis, ervaring en een verbreding van uw netwerk op. U kunt uw eigen project of cases inbrengen om samen met anderen mee aan de slag te gaan.

Factsheet Onrendabele toppen

Driekwart van de gemeenten rekent op publiek tekorten bij stedelijke transformaties. Bijna de helft ziet ook private tekorten. Waardoor worden die tekorten veroorzaakt? En wat zijn mogelijke oplossingsrichtingen? In de factsheet Onrendabele toppen staat dit kort en overzichtelijk opgesomd. Denk hierbij ook aan de Woningbouwimpuls.

Download

Lees het volledige rapport

De factsheet is gebaseerd op een analyse door Rebel Group van de onrendabele toppen bij transformatieprojecten:

Woningbouwimpuls

Meer weten over de Woningbouwimpuls? In een interview vertelt Wouter Schilperoort, voormalig directeur programma Woningbouw bij het ministerie van BZK, hoe een project succesvol aansprak kan maken. Ook gaat hij in op de precieze planning, met alle onzekerheden rondom corona.