Factsheet Omgevingsparticipatie georganiseerd door private partijen

Projectontwikkelaars en andere private initiatiefnemers organiseren steeds vaker participatie bij binnenstedelijke gebiedstransformatie. Soms uit eigen beweging, soms op aandringen van de overheid. Door de Omgevingswet komt privaat georganiseerde participatie straks vaker voor en wordt het zelfs verplicht bij een buitenplanse omgevingsvergunningaanvraag. De rolverdeling bij participatie georganiseerd door private partijen vraagt om goede voorbereiding. Deze factsheet helpt u hierbij op weg.

Thema: Samenwerking

Hoe werk je langdurig en effectief samen?