Bijeenkomsten

Privaat georganiseerde participatie bij gebiedsontwikkelingen

Uitdagingen en valkuilen voor ontwikkelaars en gemeenten

Tijdens een online themasessie op 16 september verkent u de kansen en uitdagingen van privaat georganiseerde participatie bij gebiedsontwikkelingen. Hoe ga je om met dilemma’s, afwegingskaders, vormkeuzes en processtappen? Lees meer

Intervisie: Het bestuur in stelling brengen

Het is geen geheim dat transformaties een lange adem vergen: ze overleven verschillende gemeenteraadsverkiezingen en wethouders. Ook 2022 is weer een verkiezingsjaar. Hoe ga je om met de politiek-bestuurlijke onvoorspelbaarheid? Hoe veer je mee met de politieke wind, zonder de voortgang te breken? Lees meer

De gevolgen van de Omgevingswet voor gebiedsontwikkeling

Wat betekent de invoering van de Omgevingswet voor binnenstedelijke gebiedstransformaties? Wat wordt straks anders en waarop kun je je voorbereiden als gemeente of ontwikkelaar? Tijdens een online themasessie geven we u een kijkje onder de motorkap van de wet. Lees meer

Intervisie: Capaciteitstekorten

Het is een gegeven dat het in de gebiedsontwikkeling nogal eens aan mankracht ontbreekt om transformaties te begeleiden, soms met vertraging tot gevolg. Daar is vaak niet (direct) iets aan te doen. Hoe ga je hiermee om als gemeente of als ontwikkelaar? En hoe kunnen markt en overheid elkaar ontzorgen? Lees meer

Map for 52.0401675,5.6648594

Privaat georganiseerde participatie bij gebiedsontwikkelingen

Uitdagingen en valkuilen voor ontwikkelaars en gemeenten

Tijdens een online themasessie op 16 september verkent u de kansen en uitdagingen van privaat georganiseerde participatie bij gebiedsontwikkelingen. Hoe ga je om met dilemma’s, afwegingskaders, vormkeuzes en processtappen? Lees meer

Intervisie: Het bestuur in stelling brengen

Het is geen geheim dat transformaties een lange adem vergen: ze overleven verschillende gemeenteraadsverkiezingen en wethouders. Ook 2022 is weer een verkiezingsjaar. Hoe ga je om met de politiek-bestuurlijke onvoorspelbaarheid? Hoe veer je mee met de politieke wind, zonder de voortgang te breken? Lees meer

Intervisie: Capaciteitstekorten

Het is een gegeven dat het in de gebiedsontwikkeling nogal eens aan mankracht ontbreekt om transformaties te begeleiden, soms met vertraging tot gevolg. Daar is vaak niet (direct) iets aan te doen. Hoe ga je hiermee om als gemeente of als ontwikkelaar? En hoe kunnen markt en overheid elkaar ontzorgen? Lees meer

De gevolgen van de Omgevingswet voor gebiedsontwikkeling

Wat betekent de invoering van de Omgevingswet voor binnenstedelijke gebiedstransformaties? Wat wordt straks anders en waarop kun je je voorbereiden als gemeente of ontwikkelaar? Tijdens een online themasessie geven we u een kijkje onder de motorkap van de wet. Lees meer