Zicht op succesvolle aanvraag Woningbouwimpuls

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de eerste woningbouwprojecten bekendgemaakt die een financiële bijdrage krijgen vanuit de woningbouwimpuls. Met ondersteuning vanuit de Woningbouwimpuls kunnen lastig te financieren woningbouwprojecten toch gerealiseerd worden. In deze eerste aanvraagronde is 290 miljoen euro toegekend aan 27 projecten. In het laatste kwartaal van 2020 zal het ministerie de volgende mogelijkheid bieden om aanvragen in te dienen. Wilt u weten hoe uw project succesvol aanspraak kan maken? De themasessie op 29 september helpt u op weg.

Wat gaan we doen?

In welke fase kunt u uw aanvraag het beste indienen? Aan welke voorwaarden moet uw transformatieproject voldoen? En welk type projecten maakt het meeste kans op ondersteuning vanuit de Woningbouwimpuls? Op 29 september gaan we met deze vragen aan de slag. Het ministerie van BZK deelt lessen uit de eerste aanvraagronde. Twee gehonoreerde projecten vertellen over hun aanvraag en aanpak. Daarnaast brengen we u op de hoogte van de precieze planning en het beschikbare budget voor de volgende aanvraagronde.

Vervolgens gaan we in drie groepen uiteen, om specifieke onderwerpen nader uit te lichten en met elkaar te bespreken.

  • Groep 1: de rol van marktpartijen
    Ontdek hoe marktpartijen kunnen helpen bij de aanvraag. Op welke manier kunnen zij bijdragen aan een succesvolle selectie van projecten?
  • Groep 2: Impulskamers
    RVO organiseert Impulskamers om gemeenten te helpen bij het formuleren van een kwalitatief goede aanvraag. RVO deelt lessen en inzichten uit de eerste aanvraagronde en vertelt hoe de Impulskamers u in de tweede aanvraagronde kunnen helpen.
  • Groep 3: Faciliterend grondbeleid
    Bij faciliterend grondbeleid (ook wel passief grondbeleid genoemd) stelt de gemeente de kaders voor de ontwikkeling vast, maar zijn derden (zoals ontwikkelaars of woningcorporaties) verantwoordelijk voor de realisatie. In deze groep bespreken we hoe een project met deze vorm van grondbeleid tot een succesvolle aanvraag kan komen.

De keuze voor een groep maakt u ter plekke. Uiteraard bieden we u de kans om uw meest prangende vragen te stellen. Deelname aan deze online themasessie levert u handvatten op bij het indienen van uw aanvraag in de volgende tranche.

Hoe werkt het?

We organiseren deze online themasessie via Microsoft Teams. Dit is een applicatie van Microsoft Office 365. U kunt zich aanmelden via het formulier onder de groene button. Een paar dagen voor aanvang van de themasessie ontvangt u een mail met verdere instructies. U heeft alleen een computer of laptop nodig met geluid en een goede internetverbinding met voldoende snelheid.

Meer weten over de financiering van gebiedstransformaties?

Blijf op de hoogte

Wilt u automatisch op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op Twitter of op LinkedIn.

Map for

Zicht op succesvolle aanvraag Woningbouwimpuls

Met ondersteuning vanuit de Woningbouwimpuls kunnen lastig te financieren woningbouwprojecten toch gerealiseerd worden.Wilt u weten hoe uw project succesvol aanspraak kan maken? De themasessie op 29 september helpt u op weg. Lees meer

Wilt u deelnemen aan de online themasessie 'Zicht op een succesvolle aanvraag Woningbouwimpuls? Stuur dan een mailtje naar: