Werksessie Transformatiefaciliteit

Minister Ollongren heeft het initiatief genomen voor een Transformatiefaciliteit (voluit: Financieringsfaciliteit Binnenstedelijke Transformatie). Bent u betrokken bij een project met interesse in deze faciliteit? Dan nodigen we u van harte uit voor deze werksessie, waarin u uw kennis verdiept en de kansen en mogelijkheden van de Transformatiefaciliteit ontdekt. Op 12 maart leert u hoe de faciliteit werkt en hoe een aanvraag ingediend kan worden. Daarnaast krijgt u toelichting op de relatie met andere financieringsmogelijkheden. Het programma Stedelijke Transformatie organiseert deze werksessie samen met het ministerie van BZK en Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).

Minister Ollongren kondigde in 2018 aan dat zij een revolverend fonds wil instellen voor gebiedstransformaties. Binnenstedelijke gebiedstransformaties komen immers regelmatig moeizaam op gang. Eén van de oorzaken is een gebrek aan voldoende financiering voor voorinvesteringen die gedaan moeten worden. Deze projecten kunnen een beroep doen op de nieuwe Transformatiefaciliteit. Het kan van meerwaarde zijn voor zowel publieke als private partijen die een zetje nodig hebben om te gaan investeren. De lening uit de Transformatiefaciliteit kan het vertrouwen en het commitment geven om wel te gaan ontwikkelen.

SVn (fondsbeheerder van de Transformatiefaciliteit) geeft tijdens de werksessie toelichting op deze financieringsfaciliteit: hoe werkt het en hoe dient u een aanvraag in? De BNG Bank gaat in op de relatie met andere financieringsmogelijkheden. Vervolgens gaan we aan de hand van casussen van de deelnemers in op de wijze waarop de Transformatiefaciliteit werkt en hoe een aanvraag ingediend kan worden.

Map for De Prodentfabriek: Oude Fabriekstraat 20
3812 NR Amersfoort

Werksessie Transformatiefaciliteit

Tijdens deze werksessie ontdekt u de kansen en mogelijkheden van de Transformatiefaciliteit. U leert hoe de faciliteit werkt en hoe een aanvraag ingediend kan worden. Daarnaast krijgt u toelichting op de relatie met andere financieringsmogelijkheden. Lees meer

Er zijn nog maar een paar plekken beschikbaar voor deze bijeenkomst. Wilt u erbij zijn? Stuur dan een mailtje naar Maarten Hoorn. U hoort zo spoedig mogelijk of u kunt deelnemen.

Maarten Hoorn

Maarten Hoorn

Verstedelijking en gebiedsontwikkeling

06 10 15 67 08