Werkbezoek: Almere

Almere staat voor een enorme woningbouwopgave. In de stad is ruimte voor zo’n 60.000 extra woningen. Dat betreft voor een heel groot deel nieuwbouw aan de randen van de stad, maar niet alleen. Meer dan ooit is er aandacht nodig voor de reeds bestaande gebieden. Wilt u weten hoe Almere werkt aan de transformatieopgave? Ga op 22 september mee op werkbezoek en ontdek hoe Almere de verdichtingsopgave benut als kwaliteitsslag voor de bestaande stad.

Wat gaan we doen?

Tijdens het werkbezoek vertelt Ivonne de Nood (projectdirecteur Centrum Almere 2040) over het perspectief voor Almere. Ze deelt de plannen voor de nabije en verdere toekomst van Almere en gaat in op de opgaven, kansen en uitdagingen. Wat betekent een transformatie voor een new town als Almere? Na de presentatie maakt u een wandeling door het centrum van Almere. Tijdens de afsluiting is er volop ruimte om uw vragen te stellen en te discussiëren.
Tip: Na afloop van het werkbezoek kunt u op eigen gelegenheid de Floriade bezoeken.

Over de opgave

Om in te spelen op de wijzigende demografische opbouw en de veranderende behoeften aan woningen en voorzieningen (onderwijs, cultuur en bevolkingsvolgende voorzieningen), zijn investeringen nodig. Zeker voor een new town als Almere is dat een enorme opgave. Wijken zijn kort na elkaar gebouwd en daardoor komen transformatie- en stedelijke vernieuwingsopgaven vrijwel gelijktijdig.

Het centrum van Almere, ‘Centraal Almere’ wordt een locatie voor modern hoogstedelijk leven. In dit gebied worden tot 2040 tussen de 10.000 en 15.000 woningen toegevoegd. Dat betekent verdichting en verandering en verplaatsing van functies. Voor Almere is de grote uitdaging deze verdichtingsopgave te benutten als kwaliteitsslag voor de bestaande stad.

Rond het station en in de binnenstad ligt er voor de korte termijn (tot 2030) een grote transformatie-opgave. In het gebied zijn nog veel ontwikkellocaties beschikbaar. Daarnaast ligt er een langere termijnperspectief (tot 2040) voor een kwaliteitsslag voor Almere, niet alleen voor het centrum, maar ook voor andere (uitleg)gebieden in de stad.

Voor wie?

Voor gemeenten, provincies, corporaties, marktpartijen, kennisinstellingen en andere partijen die werken aan binnenstedelijke transformatieprojecten.

Ga mee op werkbezoek!

Wilt u deelnemen? Meld u dan aan via het aanmeldformulier onder de groene button.

Map for Informatiewinkel Almere Centrum: Donjon 3-5, Almere

Werkbezoek: Almere

Almere staat voor een enorme woningbouwopgave. In de stad is ruimte voor zo’n 60.000 extra woningen. Dat betreft voor een heel groot deel nieuwbouw aan de randen van de stad, maar niet alleen. Meer dan ooit is er aandacht nodig voor de reeds bestaande gebieden. Wilt u weten hoe Almere werkt aan de transformatieopgave? Ga op 22 september mee op werkbezoek! Lees meer