Themasessie Versnipperd grondeigendom

Veel binnenstedelijke gebiedstransformaties hebben te maken met meerdere of veel grondbezitters. Het versnipperd grondeigendom (en eventueel vastgoedeigendom) maakt het lastiger om te starten met een gebiedstransformatie. Verschillende eigenaren kunnen verschillende belangen hebben. Dat kan ermee te maken hebben dat het gebied nog (gedeeltelijk) functioneert in de andere dan woon-bestemming en een deel van de partijen niet direct zit te wachten op een woonfunctie. Ook de marktdruk (met name afwezigheid daarvan) kan de oorzaak zijn dat een ontwikkeling moeizaam start.

Tijdens de eerste themasessie is met name gesproken over de manier waarop de samenwerking vormgegeven kan worden en hoe partijen enthousiast gemaakt kunnen worden. De tweede themasessie stond in het teken van het proces en de wijze waarop dit proces ingericht kan worden. Tijdens deze derde themasessie verkennen we samen met Fred Hobma (TU Delft) hoe het stimuleren van vrijwillige grondtransacties werkt. Wat maakt dat partijen vrijwillig meewerken? Hoe ga je om met vertrouwen? Wat voor flankerend beleid kun je hiervoor inzetten? Gerelateerd daaraan kijken we ook hoe op een strategische manier met grondposities omgegaan kan worden. Juist door deze verschillende elementen in een vroegtijdig stadium mee te nemen, kan de uitvoering van het proces snel plaatsvinden.

Aanmelden

Het programma Stedelijke Transformatie organiseert themasessies rondom thema’s die vertragend of belemmerend werken bij gebiedstransformaties. Wij nodigen u van harte uit om bij dit thema mee te denken en uw ervaringen te delen. U kunt uw interesse kenbaar maken via maarten.hoorn@platform31.nl. Vermeld hierbij de reden dat u aan de sessie wilt deelnemen en uw achtergrond. Voor deze sessie is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Map for Amstelveen

Themasessie Versnipperd grondeigendom

Veel binnenstedelijke gebiedstransformaties hebben te maken met meerdere of veel grondbezitters. Het versnipperd grondeigendom (en eventueel vastgoedeigendom) maakt het lastiger om te starten met een gebiedstransformatie. Tijdens de themasessie op 11 december verkennen we samen met Fred Hobma (TU Delft) hoe het stimuleren van vrijwillige grondtransacties werkt. Wat maakt dat partijen vrijwillig meewerken? Hoe ga je om met vertrouwen? Wat voor flankerend beleid kun je hiervoor inzetten? Lees meer

Het programma Stedelijke Transformatie organiseert themasessies rondom thema’s die vertragend of belemmerend werken bij gebiedstransformaties. Wij nodigen u van harte uit om bij dit thema mee te denken en uw ervaringen te delen. U kunt uw interesse kenbaar maken via maarten.hoorn@platform31.nl. Vermeld hierbij de reden dat u aan de sessie wilt deelnemen en uw achtergrond. Voor deze sessie is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.